EU-parlamentet har på nytt antagit en icke-bindande resolution som berör det assyriska folket. Det blir den tredje i raden av icke-bindande resolutioner som parlamentet antagit på kort tid.

EU-parlamentet antog under förra veckan en icke-bindande resolution om ”Situationen i Norra Irak/Mosul” i vilken man skriver att det är viktigt att minoriteternas intressen säkerställs, bland annat genom att Nineveslätten blir en egen provins.

EU-parlamentarikern Lars Adaktusson som varit initiativtagare till resolutionen ser den som ett viktigt steg för att säkra assyriernas rättigheter i Irak. ”Utgångspunkten för Europaparlamentets resolution är att betona EU-ländernas ansvar i den svåra situation som råder och betona vikten av en sammanhållen europeisk strategi för Irak när IS slagits tillbaka”, skriver han på sin blogg.

I februari i år antog samma parlament en icke-bindande resolution om att Islamiska statens handlingar utgör folkmord mot bland andra assyrier. Ungefär ett år tidigare, i mars 2015 antog EU-parlamentet en annan icke-bindande resolution som efterlyste en internationellt garanterad säkerhetszon på Nineveslätten.