EU-parlamentarikern Bodil Valero från Miljöpartiet har ställt kritiska frågor till KRG om assyriernas rättigheter efter markstölden i Nahla.

EU-parlamentarikern Bodil Valero från Miljöpartiet har i ett kritiskt brev daterat den 26 maj ställt frågor till den svenska representanten för norra Iraks administration KRG. I brevet riktar Valero kritik mot upprepade markstölder och förtyck gentemot assyrierna.

”Jag börjar bli orolig över de många oroväckande uppgifter jag får om att det har blivit allt vanligare att minoriteter drabbas av landkonfiskeringar, bland annat assyriskt ägda marker i Nahlaområdet”, skriver EU-parlamentariken och efterfrågar svar på hur KRG tänker hantera situationen.

Bodil Valeros brev kom en dag efter att den amerikanske senatorn John McCain skickade ett liknande brev till den kurdiske diktatorn Massoud Barzani där han starkt kritiserade övergreppen mot assyrierna i Norra Irak.

Breven tyder på att alltfler politiker nu får upp ögonen för den smygande etniska rensningen som kurdiska grupper genomför i skuggan av kriget mot IS.

I norra Irak finns totalt 54 assyriska samhällen som helt eller delvis utsatts för markstöld av kurder som får rättsystemets passiva stöd genom att de varken åtalas eller tvingas lämna tillbaka marken.