Assyrian Confederation of Europe har i ett uttalande framfört stark kritik mot Lars Adaktusson som man menar har förbrukat allt förtroende genom sitt agerande i samband med den kritiserade konferensen.

Uttalandet från Assyrian Confederation of Europe innehåller hård kritik mot EU-parlamentarikern Lars Adaktusson (KD) med anledning av den konferens han anordnat i Bryssel om Nineveslätten.

”Assyrian Confederation of Europe bekräftar att vi var varken underrättade om konferensen eller inbjudna till den. Detta är en fullständig och uppenbart medveten exkludering av den största assyriska organisationen i Europa som representerar fyra riksförbund, tiotals föreningar och tiotusentals individer. Konfederationen mottog ett erbjudande om att sponsra konferensen genom att betala mellan 5000€ – 10 000€, först efter det att vi frågat Adaktussons kontor om konferensen när vi hörde talas om den, vilket i sig självt är talande för den grad av exkludering vår organisation har mött”, skriver man i uttalandet och fortsätter:

”Adaktussons agenda-drivna arbete motsäger hans roll som en påstått neutral förmedlare och har lett till att flera betydande aktörer valt att bojkotta hans konferens” […] ”Sammantaget avslöjar Adaktussons agerande en tydlig intention att driva den politiska diskussionen om Nineveslättens framtid i en riktning som passar den kurdiska administrationens uttalade mål om att annektera området. Vi tvingas därför att konstatera att Adaktussons trovärdighet har sjunkit avsevärt och att han inte kan anförtros med rollen som neutral mellanhand.”

I uttalandet tillkännager Assyrian Confederation of Europe att man nu kommer att undersöka möjligheterna att anordna en internationell konferens som på riktigt ska ge röst åt Nineveslättens befolkning bland det internationella samfundet.

Hela uttalandet finns att läsa på konfederationens hemsida.