Den 13-14 oktober 2018 äger den Assyriska Konfederationens konvent rum, den tredje i ordningen. Programmet, som sträcker sig över två dagar, bjuder på konferens och panelsamtal med gäster i form av politiker och ämbetsmän samt personer kända ur den assyriska rörelsen på olika sätt och vis. En helg som syftar att inspirera och ge möjligheter, att stärka den assyriska enigheten och rösten i hela Europa och Assyrien. Dessutom syftar den att bygga broar mellan assyrier i Europa och diasporan men även i hemlandet Assyrien.

För att få mer information om vad denna helgen kan erbjuda för en assyrier i Europa har vi tagit hjälp av Attiya Gamri, ordförande för Assyriska Konfederationen i Europa:

Detta är konfederationens tredje konvent. Vad kan en som en som aldrig närvarat på de tidigare förvänta sig från denna helg och vad skiljer detta konvent åt från de tidigare?

– Detta är en helg fullspäckad av debatt, inspiration, möjligheter och den allra senaste informationen om den aktuella situationen i Assyrien. Om du känner att du vill göra något för din nation och du inte riktigt vet vad eller hur och om du vill träffa andra personer från olika länder inom Europa som delar samma passion som dig så är detta rätt forum.

Det som skiljer detta konvent från tidigare är att vi har tagit till oss av resultatet från tidigare år och blivit mer professionella samt att vi har fler unga talare.

Kan du berätta lite mer om årets program och de som närvarar och håller tal? Finns det ett speciellt tema för hela konventet och som talarna dessutom valts utefter?

– Vi har valt tre ämnen där huvudsakligt fokus ligger på under årets konvent;

  • Folkets röst i diasporan
  • Folkets röst i Assyrien
  • Den gemensamma rösten för Assyrien och diasporan.

Vi har många talare under helgens konvent men några av dem är bland annat Simon Jacob, en assyrisk journalist som varit med och skapat dokumentärer om assyrier som visats i tysk tv. Reine Hanna och John Koriel från USA som kommer att berätta om vad assyrier i USA gör för att lyfta och lobba för vårt folks frågor. Hela programmet och samtliga talare kan ses i affischen.

Varför bör en assyrier som bor i Europa närvara under detta konvent? Varför är det viktigt för vårt folk, i synnerhet våra ungdomar och kvinnor, att vara aktiva inom assyriska frågor och den assyriska rörelsen?

– Att nätverka och skaffa nya kontakter är alltid av stor vikt. Nästa steg i den assyriska kampen är att bygga upp ett nätverk konstruerat av specialister inom olika områden. För detta behövs exakt alla. Den assyriska rörelsen behöver inspiration och föredömen. Vi vill kunna erbjuda allt detta till våra kommande generationer och våra kvinnor.

Vad är det egentliga syftet med konventet? Vilka bakomliggande idéer finns till att hålla ett konvent årligen?

– Den Assyriska Konfederationen är en väldigt ung organisation och vi arbetar med olika aktiviteter för att stärka organisationen och vårt folks plattformar i Europa och konventet är en av dessa aktiviteter. Vi har dessutom en ungdomsakademi i november i Bryssel där fler än 30 ungdomar kommer att delta. Vi försöker hela tiden att hitta nya sätt och metoder utöver de som federationen redan använder sig utav. Konventet är ett sätt att samla många men även deras idéer och tankar, för att på så sätt få en enad och samlad röst i Europa.

Slutligen, är det något du önskar tillägga utöver den information som redan givits?

– Vi behöver bygga ett nätverk och ett starkt sådant inom EU för att kunna representera assyriernas röst. Detta är något som behövs för oss assyrier i Europa men även för de assyrier som fortfarande bor i Assyrien. Vi kan inte bara ursäkta oss med ”Jag visste inget” och/eller ”Jag visste inte vad jag skulle göra”. Vi vill kunna ge svar på dessa frågor genom att bygga en professionell lobbyorganisation i Europa. För det behövs allas hjälp på olika sätt. Det är vi tillsammans som bygger broar och skapar möjligheter!