Assyrian Confederation of Europe har beviljats officiell status som internationell organisation med säte i Bryssel av de belgiska myndigheterna.

Paraply-organisationen Assyrian Confederation of Europe (ACE) som bildades av de assyriska riksförbunden i Sverige, Tyskland, Belgien och Nederländerna år 2016 har beviljats officiell status av de belgiska myndigheterna. Beslutet är taget av belgiska justitieministeriet efter godkännande av kungahuset.

Processen att erhålla officiell status som ”international non-governmental organisation” har tagit över sex månader och kostat cirka 30 000 kronor med anledning av den komplicerade proceduren och noggranna granskningen.

Den officiella statusen öppnar upp en rad av möjligheter för ACE att fortsätta växa och bygga upp en formell närvaro i den europeiska huvudstaden. Organisationen kan nu bland annat få direkt tillgång till EU-parlamentet och ingå i dess register över godkända lobby-organ.

Runt en halv miljon assyrier beräknas leva i dagens EU och antalet växer. Med etableringen och den fortsatta expansionen av Assyrian Confederation of Europe står assyrierna redo att bli en av EU:s största och mest välorganiserade communities från Mellanöstern.