Abdulmesih Barabraham pekas ut av ledande assyrier i Tyskland som en manipulatör som agerar bakom ridån i syfte att kontrollera den assyriska rörelsen i landet.

Det råder kalabalik inom Assyriska riksförbundet i Tyskland. Majoriteten av medlemmarna i förbundsstyrelsen har utlyst ett extra årsmöte till den 14 juli. Orsaken stavas Abdulmesih Barabraham, en man i 60-årsåldern från staden Augsburg med ett förflutet i den assyriska rörelsen i Tyskland.

I en intervju med Assyria-TV berättade nyligen Samuel Alexander, en av förbundsstyrelsemedlemmarna om problemen inom förbundet och pekade ut Abdulmesih Barabraham och hans allierade.

Problemet går tillbaka till det senaste ordinarie årsmötet för förbundet för cirka ett år sedan. Abdulmesih Barabraham hade i hemlighet förberett sin dotter Mariam Barabraham och hans nära vän Aziz Said, en äldre assyrier från hans ursprungsby i Assyrien, till att ingå i förbundsstyrelsen. Med hjälp av sitt nätverk lyckades han få båda valda till förbundsstyrelsen och dessutom kuppa in Aziz Said till ordförandeposten, trots att Aziz Said fick pinsamt erkänna på årsmötet att han under åratal inte har betalat medlemsavgiften. Han tog ut pengar ur fickan och betalade medlemsavgiften på plats under det kaotiska årsmötet. Den tilltänkta ordföranden, 37 åriga Elen Eskander förlorade omröstningen med två röster. Hon skulle ha blivit den första kvinnan på ordförandeposten, som nu istället gick till Abdulmesihs allierade Aziz Said, en man i 60-årsåldern som inte hade varit aktiv eller betalat medlemsavgiften under flera år.

Ganska snart uppstod samarbetsproblem mellan Aziz Said, Abdulmesihs dotter Mariam och de fem övriga medlemmarna i förbundsstyrelsen. Det visade sig att duon som Abdulmesih hade fixat in i styrelsen röstade alltid lika och tycktes ha pratat ihop sig inför varje styrelsemöte.

Redan från det första styrelsemötet började Aziz Said ställa kritiska frågor om Assyrian Confederation of Europe (ACE), som det tyska riksförbundet har varit med om att grunda. På olika sätt visade han en negativ inställning till ACE, vilket fick de övriga styrelsemedlemmarna att ana den osynliga handen bakom agerandet. Aziz Said hade nämligen aldrig tidigare visat intresse för konfederationen medan Abdulmesih Barabraham däremot tydligt hade demonstrerat i olika mejl redan 2016 sitt ogillande mot att han, som den intellektuella person han ser sig som, inte hade konsulterats om skapandet av konfederationen.

 

Brevet som Aziz Said skickade till ACE utan sin styrelses kännedom. 

 

Samarbetssvårigheterna mellan Abdulmesihs duo och de övriga fem styrelseledamöterna intensifierades för varje möte. Konflikten eskalerade då styrelseledamöterna fick kännedom om ett brev som Aziz Said hade skrivit och gett till representanter för ACE. I brevet som är skrivet på engelska och på tyska riksförbundets officiella brevpapper ställs flera kritiska frågor till ACE. Brevet är formulerat så att det ger sken av att hela förbundsstyrelsen är avsändaren. Det visade sig dock att Aziz Said hade agerat på egen hand och de övriga fem styrelseledamöterna hade ingen kännedom

om brevet.

Parallellt med detta försökte Abdulmesihs dotter Mariam att tvinga sig på ett planeringsmöte som styrelsen för ACE skulle hålla i Tyskland. Hon misslyckades och kördes ut från mötet under förnedrande former. Agerandet från Aziz Said och Mariam Barabraham gjorde det tydligt för alla inblandande att Abdulmesih Barabraham dirigerade kaoset bakom kulisserna. Det faktum att Aziz Said inte talar engelska och Abdulmesih talar och skriver akademisk engelska stärkte misstankarna ytterligare mot den utpekade.

Kort därpå skickade Aziz Said ett nytt brev på engelska till ACE, återigen i förbundsstyrelsens namn. Denna gång krävde han en ursäkt för att ha blivit utskälld för sitt agerande av en styrelseledamot i konfederationen. Återigen visade det sig att Aziz Said inte hade konsulterat sin styrelse innan han skickat brevet i styrelsens namn.

Det odemokratiska agerandet med de ensidigt skrivna breven bakom förbundsstyrelsens rygg infekterade en redan ansträngd situation mellan Abdulmesihs duo och resten av förbundsstyrelsen. Men istället för att försöka lugna ner situationen gick Abdulmesih till frontalangrepp och avslöjade sig än mer som hjärnan bakom attacken mot Assyriska riksförbundet i Tyskland och Assyrian Confederation of Europe.

Abdulmesih Barabraham försökte i detta läge att vidga konflikten utanför Tyskland i syfte att skaka om konfederationen. Han ringde flera av sina vänner i Sverige och andra länder. Han började även mejla flera intellektuella assyrier runtom i världen i ett försök att svartmåla styrelsen för konfederationen och få ledande personer att tala negativt om ACE. Hujådå har tagit del av dessa e-postmeddelanden. Försöket gick dock inte som Abdulmesih hade tänkt sig och personerna han kontaktade hörsammade inte hans appeller. Majoriteten ställde sig frågande till hans motiv att attackera Assyrian Confederation of Europe som han och hans jämnåriga hade misslyckats med att etablera ända sedan 90-talet.

Hans allierade Aziz Said har hela tiden fortsatt att bryta mot förbundets stadgar på olika sätt. När det nyligen avslöjades att Aziz Said har haft möten med tyska politiker i Berlin tillsammans med Abdulmesih Barabraham utan styrelsens kännedom rann bägaren över. De fem styrelseledamöterna beslutade i enlighet med stadgarna att kalla till ett extra årsmöte den 14 juli i syfte att avsätta Aziz Said från ordförandeposten.

Abdulmesih Barabraham verkar dock inte ge upp sina ansträngningar. Han har kontaktat flera föreningsaktiva runtom i Tyskland i syfte att stoppa det extrainkallade årsmötet och behålla Aziz Said på ordförandeposten. Han får dock alltmindre gehör från föreningarna för sitt agerande nu när det har gått upp för alltfler om den negativa roll han spelar.

Det intressanta med Abdulmesih Barabrahams agerande är att han försöker kontrollera hela förbundet utan att själv vara beredd på att ta ansvar. Han ingår inte i styrelsen för sin lokalförening i Augsburg och har inget förtroendeuppdrag i förbundet men tycks ändå vilja styra förbundet på olika sätt. Han är känd som en ljusskygg person och har avböjt inbjudan från Assyria-TV att svara på kritiken som framförts mot honom.

Som många gånger förr inom den assyriska rörelsen tycks inte konflikten handla om ideologiska frågor. En äldre generation män, som ser sig själva som intellektuella, verkar bestämda att inte släppa fram en yngre generation. De agerar utifrån en klanmentalitet där alliansen mot den nya generationen bygger på att männen kommer från samma by eller är släkt med varandra.