Assyrier i Frankrike har bildat ett riksförbund för att knyta ihop en historiskt splittrad och oorganiserad community.

Ett dussin assyrier från fyra olika orter i Frankrike samlades i huvudstaden Paris under den gångna helgen för att bilda Fédération Assyrienne de France som den nya rikstäckande organisationen heter på franska.

Tillkännagivandet kom efter månader av förberedelser med stöd av paraply-organet Assyrian Confederation of Europe som har som ett av sina främsta syften att organisera och knyta ihop den halv miljon assyrier som lever i Europa.

Det nya franska riksförbundet blir den första assyriska rikstäckande organisationen i landet trots att assyriernas historia i Frankrike går mer än hundra år tillbaka i tiden. Till skillnad mot exempelvis Sverige har assyrierna i Frankrike inte tidigare ansträngt sig för att bilda en rikstäckande organisation. Detta trots att det finns flera andra etniska grupper i landet som mycket framgångsrikt organiserat sig på riksplan som exempelvis armenier och judar.

Under de senaste fyra åren har antalet assyrier i Frankrike svällt då många från irakiska och syriska Assyrien har sökt asyl i landet som har historiska kopplingar till Mellanöstern och särskilt till den assyriska folkgruppen. Under det franska mandatet i det som senare kom att bli ockupationsmakten Syrien samarbetade fransmännen med assyrierna på olika sätt. Idag tros uppemot trettiotusen assyrier leva i Frankrike med en koncentration i Paris och betydande communities i storstäderna Marseille, Lyon och Toulouse.

Det nya riksförbundet förväntas söka och få medlemskap i Assyrian Confederation of Europe (ACE) så småningom när det har kommit igång med sin verksamhet och lyckats uppfylla medlemskraven. Det blir i så fall det femte assyriska riksförbundet i konfederationen som har som mål att knyta ihop, stärka och representera assyrierna på EU-nivå.