Först höll de gudstjänsten på väst- och östassyriska och sedan betonade de vikten av ett samarbete och ett enande mellan de olika kyrkorna. Så gick det till när kyrkomännen Dinkha IV, patriarken för österns apostoliska kyrka och Hazail Soumi, biskop från den syrisk ortodoxa kyrkan träffades i Bryssel.

Nyhetsbyrån AINA och andra rapporter som hujada.com tagit del av berättar om att den syrisk ortodoxa Sankt Hzozoyel kyrkan i Bryssel besöktes av patriarken för österns apostoliska kyrka, Dinkha IV. Med sig hade patriarken bland annat biskop Audisho från Sverige. Närvarande från syriskt ortodoxa kyrkan var biskop Hazail Soumi och den lokale prästen.

Kyrkomännen från de två kyrkorna förrättade gudstjänst tillsammans på väst- och östassyriska – till stor glädje för de närvarande öst- och västassyrierna. Efter gudstjänsten höll kyrkoledarna tal där de betonade vikten av enande och samarbete mellan de olika assyriska kyrkorna. Biskop Hazail Soumi förklarade under sitt tal att: ”Vi är en nation men historien delade oss, det är dags att arbeta för ett enande”. Uttalandet mötte starka applåder från publiken.

Arameiska förbundet i Belgien bidrog till atmosfären av enande genom att träffa patriarken och överlämna en gåva. Utöver vikten av enande och samarbete betonade patriark Dinkha IV att det är viktigt att assyrierna arbetar för att förverkliga en administrativ region under assyriskt styre i Nineveslätten i norra Irak, något som biskop Soumi efterlyste senast under en konferens i EU parlamentet tidigare i år.