Sen tv-kanalen, Suroyo TV, grundades har assyriska organisationer och ledningen för tv-kanalen försökt att hitta former för ett fördjupat samarbete. Två år efter premiärsändningen har man nu kommit väldigt nära ett samarbetsavtal. I helgen skrev nämligen parterna på en avsiktsförklaring.

Parterna har enats om att inleda ett långtgående samarbete i fråga om driften och utvecklingen av Suroyo TV. Parterna har bland annat enats om lika stor representation i styrgruppen för Suroyo TV och dess övriga kommittéer. Parterna har också enats om att man delar på alla kostnader som är direkt kopplade till drift och utveckling av kanalen. I förlängningen vill man att samarbetet skall resultera i ett 50 procentigt ägarskap för de assyriska organisationerna i tv-kanalen. Parterna har utsett en grupp som skall ta fram ett samarbetsavtal enligt den undertecknade avsiktsförklaringen. Målet är att parterna skall underteckna avtalet i slutet på oktober 2006.

– Det här är ett mycket positivt steg i rätt riktning att ena vårt folk runt om i världen. Ett samarbete av det här slaget stärker folket, organisationerna och den enskilde medlemmen, vi hoppas att flera organisationer ansluter sig till detta samarbete, berättar Saad Gharzani som är Assyriska Riksförbundets representant i gruppen som för samtal med Suroyo TV.

Avsiktsförklaringen är undertecknad av Suroyo TV – Bethnahrin National Council (Mautbo Omthonoyo D’Betnahrin) och den Assyriska Gruppen, som består av Assyriska Demokratiska Organisationen, Assyriska Riksförbundet i Sverige, Assyriska föreningen i Södertälje och Assyriska Fotbollsföreningen i Södertälje.