Valet i Europaparlamentet är runt hörnet och en av politikerna som ställer upp i valet är Fredrik Malm som är på fjärde plats på folkpartiets valsedel. En viktig fråga för honom är ett erkännande av Seyfo, folkmordet på assyrier under 1915.

Förutom att han vill se fler unga politiker i Europaparlamentet är det även frågor som han brinner för som nu ligger på Europanivå som lockar folkpartisten. Det är bland annat Turkiets medlemskapsförhandlingar i EU och EU migrationspolitik.

På frågan om han anser att Turkiet bör få komma med i EU, svarar han absolut inte nu eftersom de inte lever upp kraven som ställs på dem, som att avskaffa lag 301 – en lag som gör det straffbart att kritisera den Turkiska nationen.

– Att förneka folkmord, att strypa yttrandefriheten på många områden, att sända in tiotusentals militärer in i delar av landet brukar inte vara vägen framåt och inte vägen in i EU. Det är viktigt att vara medveten om att Turkiet i praktiken inte har genomfört några reformer på tre eller fyra år.

En viktig fråga som ligger på Malms agenda är ett erkännande av Seyfo.

– Jag har ju den uppfattningen att ett land som använder enorma ekonomiska resurser till att förneka folkmordet, som mobiliserar stora delar av sin diplomatiska apparat på olika ambassader runt om i världen och som bygger statsstödda institut som ger ut böcker i en ständigt pågående propagandaoffensiv för att förneka folkmordet, ja då är det väldigt viktigt att det finns politiker som faktiskt står upp för offren och deras anhöriga samt kräver att sanningen också måste fram, säger han.

En annan viktig fråga för honom är att titta på utvecklingen i Irak när Amerikanerna lämnar landet. Det är redan ett svek från den kristna världen att den kristna ursprungsbefolkningen i Irak lider ännu värre nu när diktatorn är borta.

– Sen tycker jag också att det är viktigt att man löser de interna motsättningar som kan finnas inom den assyriska/syrianska och kaldeiska gruppen. Det är väldigt viktigt att ha en enad front utåt för att kunna lyfta fram sina krav och sina anspråk.
Även om folkpartisten inte tycker att Turkiet är redo för ett medlemskap är han inte orolig om de ändå skulle komma in i EU. Varje land får röster i parlamentet grundat på, bland annat, antalet invånare vilket skulle göra Turkiet starkt, men Malm menar att ett stort inflytande handlar mycket om hur man samarbetar med andra länder.

– De skulle inte få särskilt stort inflytande. Luxemburg som är ett av de minsta länderna har mer inflytande än många av de andra länderna och det har att göra med hur länge man har varit med och hur hängiven man är att försöka förändra Europasamarbetet. Jag är inte heller särkilt orolig för att Turkiet kommer att agera väldigt offensivt inom Europasamarbetet, säger folkpartisten.

Fredrik Malm menar att Turkiet är ganska splittrat, men landet dock kan vara positivt för EU eftersom Europa behöver fler konsumenter och en större arbetskraft. Problemet är dock att Turkiet inte är en demokrati i dag.

– Problemet är att vi ser i dag att i Turkiet finns det i grund och botten två politiska krafter: militären å ena sidan och islamisterna och AKP å andra sidan. Och faktum är att AKP beskrivs i Europa som en reforminriktad kraft, men det är AKP som haft egen majoritet i parlamentet under alla de år som Turkiet inte har genomfört reformen. Felet man gör i Europa är att man betraktar AKP som en demokratisk kraft i Turkiet, säger han.

Han ger klostret S:t Gabriel som ett exempel. De byar som bedriver den här kampanjen mot klostret är köpta av regeringen, inom ramen för byvaktssystemet som finns där, och klanledare för de här byarna sitter i parlamentet för AKP, menar han.

[FOTNOT: Fredrik Malm besöker Södertäljes Politikertorget nu på fredag 5 juni kl. 12]