Vi utför förändringar som vi lovar i vårt program. Vilseledande marknadsföring är en Socialdemokratisk politik och inget som vi Moderater står för, skriver Daniel Danial (M) när han väljer att besvara Ray Younans kritik mot Alliansregeringen (24/6) punkt för punkt.

Alliansen lånar miljarder för att sänka skatterna – Nej, ett tillfälligt underskott betyder inte att skattesänkningar är ofinansierade och sker på lånade pengar. Finansdepartementets prognos visar att det finansiella sparandet kommer att vara i balans eller till och med visa överskott 2013-2014. Skattesänkningarna som görs är alltså inte ofinansierade.

Socialdemokraterna menar däremot att regeringen har spelat bort statsfinanserna och menade så sent som för ett år sedan att vi skulle ha följt Spaniens exempel. Idag har vi facit!

Sålt ut statliga bolag – Det kan finnas skäl för att staten är ägare i ett företag. Det är dock angeläget att regelbundet gå igenom den statliga företagsportföljen och bedöma om det finns andra som bättre kan utveckla företagen. Staten ska heller inte konkurrera med privata företag på fungerande marknader.

Avskaffade taxeringsvärdet på fastigheter- Fastighetsskatten heter numera fastighetsavgift och den avgiften har ett tak. Ingen villaägare betalar mer än den maximala avgiften. Ett hus och ett hem är inte ett skatteobjekt till för politiker. Ett hus och ett hem representerar trygghet, omsorg och familjeliv. Ett hus och ett hem är också en personlig dröm om självständighet och självförverkligande.

Arbetslösheten – Sverige har som ett exportberoende land drabbats hårt av den internationella finanskrisen. (som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte vill förstå eller kan) Arbetsmarknaden har påverkats negativt i lågkonjunkturens spår. Arbetslösheten är en utmaning, men läget tycks nu ljusna.

Utanförskapet – Andelen i utanförskap har sedan 2005 minskat. Dock ökade det under 2009 främst på grund av att gruppen arbetslösa ökat, sannolikt beroende på finanskrisen. Många andra grupper som tidigare ökat har istället de senaste åren minskat, till exempel sjukskrivna och personer med aktivitets- och sjukersättning, tidigare förtidspension.

Skattesubventioner för hushållsnära tjänster – För snart tre år sedan införde vi avdrag för hushållsnära tjänster. Resultatet har överträffat alla förväntningar och idag arbetar omkring 11 000 i servicesektorn. Svarta jobb har blivit vita och många nya företag har skapats. 

Nu hotas en hel bransch då Socialdemokraterna vill ta bort dessa avdrag och göra så att tusentals personer över hela Sverige riskerar att förlora jobbet.  Vi är fast beslutna att föra en aktiv politik där det lönar sig bättre att arbeta och är enklare att anställa människor. Vi har inte råd att säga nej till nya jobb.

Apoteksmonopol – Numera har vi ju inget apoteksmonopol. Det innebär bättre service när det gäller att köpa den medicin man behöver.
Vården kan vi välja fritt genom det fria vårdvalet. Nu har vi också fått igenom att man kan få vård inom EU över gränserna. Allt detta har de rödgröna varit emot. Antingen säger de att de vill riva upp det eller att det är dåligt för vården, att människor själva kan välja.

Med vänsterpartiet skulle EU inte ens finnas, Sverige inte finnas med och med dem alla är valfriheten ett hot istället för en möjlighet. Det är konstigt att ett helt regeringsalternativ kan gå till val på att det är fel att människor kan få den vård som finns, att man kan välja och att det ska vara enkelt att köpa medicin.

Infrastruktursatsning – Sedan Alliansen tillträtt har infrastrukturen prioriterats. Vi har kraftigt ökat anslagen till investeringar i väg och järnvägsinfrastruktur och drastiskt förstärkt anslagen för drift- och underhåll för såväl väg som järnväg.

Hoten är allvarliga om de röd-gröna kommer till makten. Förslagen med straffskatt på utbildning och företag, ungdomsskatt, kilometerskatt och en nedmontering av arbetslinjen skulle få förödande konsekvenser för svensk ekonomi och välfärd. En tillbakagång av reformer ger en kostnadschock.

Vi kan se effekterna av socialdemokratisk politik i Spanien, Portugal, Grekland och Storbritannien – länder som idag har stora, för att inte säga förödande, problem där man blir tvingad till omfattande sparreformer och får sänka löner och höja pensionsåldern.

Låt oss slippa se en sådan utveckling i Sverige!

FAKTA DANIEL DANIAL
_________________________________________________

Uppdrag: 
Kommunfullmäktigeledamot i Södertälje. 
Ersättare i kultur och fritidsnämnden
Nämndeman på migrationsdomstolarna i länsrätten i Stockholm

Blogg: http://daniel.danial.se/

Daniel Danial (M)