Socialantropologen och författaren Ulf Björklund gick bort onsdagen den 12 oktober 2011. Han blev 67 år. Björklund skrev sin avhandling om assyrier och var i år aktuell med en ny bok om assyriernas grannfolk armenierna.

Ulf Björklund, docent i socialantropologi vid Stockholms universitet, föddes 1944. Assyriernas invandring till Sverige och Södertälje i synnerhet på andra halvan av 1970-talet intresserade Ulf väldigt mycket och han bestämde sig därför för att veta mer om denna folkgrupp. Under dessa år gjorde Ulf en fältstudie bland assyrierna och intervjuade ett tiotal människor om kultur, traditioner, släktrelationer och band med mera. Ulf lärde sig tala assyriska för att lättare kunna genomföra sin studie. Ett ord han tyckte särskilt mycket om var ordet cëjbo, vilket betyder ungefär otroligt. Fältstudierna förde honom till platser som Turabdin och Qamishlo för att dokumentera de olika pusselbitarna i sin studie om denna för svenskar då okända folkgrupp.

Ulf Björklund disputerade så småningom 1980 på sin doktorsavhandling Från ofärd till välfärd: en kristen minoritetsgrupps migration från Mellersta Östern till Sverige. Året därpå släpptes en engelsk översättning för en bredare läsekrets. Under åren som gick började Ulf intressera sig även för det armeniska folket. Efter ett mångårigt arbete med fältstudier förda bland annat i Paris, Istanbul, Aten släpptes i april i år essäsamlingen Armenier: sex essäer om diaspora. Temat för boken är just diaspora och dess mångtydighet och innebörd för armenierna. När man läser boken slås man av likheterna mellan de båda folken.

Till vardags arbetade Ulf Björklund med att undervisa i antropologi. Vid sidan om detta och forskningen om armenierna fortsatte han att följa upp sitt gamla studieobjekt. Ulf översatte en hel del material från franska och engelska till svenska, som senare översattes till turkiska för tidskriften Nsibin, utgiven av den nära vännen Jan Beṯ-Şawoce. Ulf skrev även förord till en del litteratur om assyrier och översatte M.D.J. Parisots minigrammatik till svenska. Ulf är aktuell som en av översättarna av den i dagarna kommande boken om den assyro-kaldeiska delegationen, och har även översättningar med i andra delen av denna antologiserie, som förhoppningsvis utkommer nästa år.

Fotnot: Avhandlingen på svenska är slutsåld sedan länge, men finns ännu att köpa på engelska genom de svenska nätbokhandlarna; North to Another Country: The Formation of a Suryoyo Community in Sweden.

Hanibal Romanos