Efter 90 års arbete har assyriologer kompletterat ”The Chicago Assyrian dictiionary” , den mest kompletta ordboken över det fornassyriska språket som användes under cirka 2500 år i Mesopotamien.

”Detta lexikon ger oss nyckeln in i världens första urbana civilisation. I stort sett allting som vi tar för givet… har sina rötter i Mesopotamien, uppkomsten av städer, statsstater, uppfinningen av hjulet, sättet vi mäter tiden och viktigast av allt uppfinnandet av skriften.”, säger Gil Stein, chef för Orientala Institutet på Chicago universitetet där arbetet har pågått. 

Fornassyriskan, eller akkadiska på forskarspråk, upphörde att användas cirka 100 år e. Kr. Men med hjälp av tusentals uppgrävda föremål och lertavlor har forskarna kunnat kartlägga språket in i minsta detalj. Arbetet med ”The Chicago Assyrian dictionary” har pågått sedan 1921 och består i sin färdiga form av 21 volymer med cirka 10 000 sidor och 28 000 ord. 

”Mycket i de gamla texterna är absolut lätt att känna igen – människor som uttrycker rädsla och ångest, kärlek och längtan efter kärlek. Det finns inskriptioner från kungar som berättar hur storartade de var, och inskriptioner från andra som talar om att de inte alls var så storartade, säger Matthew Stolper, en av professorerna som har arbetat med ordboken under lång tid. 

Chicago universitets hemsida för ordboken: http://oi.uchicago.edu/research/projects/cad/