Efter flera års arbete presenterar nu språkprofessorn Abdulmesih Saadi ett komplett system för att överbrygga klyftan mellan skriven och talad assyriska. Många hoppas att detta ska vara lösningen på språkets överlevnad.

Utmaningen att sudda ut gränsen mellan talad och skriven assyriska har gäckat många som oroar sig för språkets framtid. Problemet ligger i att talspråket idag befinner sig mycket långt från skriftspråket. För att illustrera problemet kan man föreställa sig att dagens italienare skulle tala dagens moderna italienska men att de skulle vara hänvisade till antikens latin för att skriva eller läsa. 

Språkprofessorn Abdulmesih Saadi från Baylor University i USA har arbetat sedan flera år på att anpassa skriftsystemet så att det ska fungera att skriva talad assyriska med. Nu presenterar han sitt färdiga system i en lång artikel på engelska och i en assyrisk översättning där han har använt sig av det nyutvecklade systemet. 

”Oroade assyriska språklärare har föreslagit olika sätt att lösa detta på, en del genom att använda det latinska alfabetet, andra genom att använda assyriskt alfabet och en del har förespråkat båda. Alla förslag syftar till att stärka assyriskan och varje förslag har sina för- och nackdelar, liksom det jag presenterar här”, skriver Saadi i sin artikel.

Om detta blir räddningen för det assyriska språket återstår att se. 

Professor Abdulmesih Saadis engelska och assyriska artikel finns nedan i PDF-format.