48 timmar Syrien är ett evenemang som arrangeras av Lunds universitet och Center for Middle Eastern Studies. Syftet är att sprida kunskap om den rådande situationen i Syrien. Två av samtalen berör assyriernas situation.

Under rubriken ”Minoriteters situation i Syrien” deltar Svante Lundgren, forskare judaistik vid Lunds universitet och Afram Yakoub, ordförande för Assyriska riksförbundet. De kommer att föra ett samtal om minoriteternas situation under den pågående konflikten i Syrien med speciellt fokus på assyriernas situation. 

I medierapporteringen från krigets Syrien när man talar om assyrier och andra etniska grupper reduceras ofta till att benämns som ”kristna grupper”.  

– Vårt deltagande hoppas vi ska ändra retoriken när man talar om assyrier och andra etniska grupper i Syrien. Vi reduceras till ”kristna grupper” i media och det är något vi som etniskt riksförbund arbetar för att förändra. Det finns knappt någon folkgrupp kvar i världen som identifieras enbart utifrån sin religionstillhörighet och då är frågan varför media och andra sakkunniga fortsätter reducera en av världens äldsta kulturfolk till enbart en religion, säger Afram Yakoub som hoppas också kunna berätta om hur assyrierna drabbas av kriget samt vad som görs för att hjälpa de drabbade. 

– Jag hoppas kunna berätta om hur den assyriska folkgruppen har drabbats av kriget, vad vi som community i Sverige försöker göra och vad som krävs för att stödja assyrierna i Syrien, säger Afram Yakoub.  

Svante Lundgren, som för Hujådås läsare kanske främst är känd för att ha författat populärvetenskapliga boken om det osmanska folkmordet på assyrier, greker och armenier, ”I svärdets tid” har även skrivit en bok om etniska minoriteters situation i Mellanöstern, Stanna eller inte stanna*. Svante Lundgren tycker att det är glädjande att assyrierna uppmärksammas. 

– Det är bra att denna Syrienkonferens ordnas och också glädjande att assyriernas och andra minoriteters situation uppmärksammas, säger Svante Lundgren.  

I det andra samtalet som är ett panelsamtal deltar religionspsykologen Önver Cetrez, forskare vid Uppsala universitet som nyligen har besökt flyktingläger i Turkiet med syriska flyktingar. 

– Jag delar med mig lite av mina erfarenheter efter mina besök dels på ett flyktingläger i sydöstra Turkiet, i Midyat, och dels i en psykiatrisk mottagning i Kilis (nära gränsen till Aleppo) samt om ett nytt projekt vi startar via universitetet bland assyriska flyktingar i Istanbul med fokus på tidigare erfarenheter, psykosocial hälsa och meningsgivande aktiviteter, säger Önver Cetrez. 

Panelsamtalet som går under rubriken ”På flykt från kriget” tar upp flera olika perspektiv och erfarenheter av situationen för syriska flyktingar och de humanitära utmaningarna som den pågående konflikten medför. De andra deltagarna är Barzoo Eliassi, forskare vid Centrum för Mellanösternstudier med egen erfarenhet från flyktingläger i Irak samt Oskar Ekblad, Migrationsverket, chef för flyktingkvoten och ordförande för FN:s arbetsgrupp för överföringen av syriska flyktingar.  

Samtalet om Minoriteters situation i Syrien äger rum fredagen den 6 december klockan 13:15 i Domkyrkoforum. Panelsamtalet ”På flykt från kriget” äger rum fredagen den 6 december klockan 14:15. De båda samtalen hålls på svenska och samtliga aktiviteter är öppna för allmänheten. 

Läs hela programmet här: http://www.cmes.lu.se/events/48h-of-syria48-timmar-syrien/ 

* I svärdets tid (Sahlgrens förlag, 2009) 

** Stanna eller inte stanna (Artos bokförlag, 2011)

Tomas Beth-Avdalla