Färska siffror från Migrationsverket visar att Sverige fortfarande lockar tiotusentals asylsökande. Under årets första sex månader sökte hela 10135 personer asyl i landet och Migrationsverket räknar, i sin prognos, med att cirka 22000 personer söker asyl i år.

Den värsta anstormningen som drabbade Sverige under Irakkriget verkar samtidigt mattas av. Under 2008 sökte 24 353 personer asyl och under 2007 hela 36 207 personer. Sverige är fortfarande bland de länder som tar emot flest asylsökande, ca 2,37 per tusen invånare.

Frankrike tar endast emot 0,57 asylsökande per tusen invånare. När svenska medier skriver att ”flest söker asyl i Frankrike och Storbritannien” är det därför en kraftig snedvridning, eftersom det som är mera intressant är att Sverige tar emot fyra gånger fler än Frankrike per capita.

Enligt SCB ökade Sveriges folkmängd under det första halvåret 2009 med 36 012 personer till 9 292 359 den 30 juni. Tillskottet utgörs så gott som helt av nyanlända invandrare och barn till invandrare som föds i Sverige.