En partsinlaga som bryter mot SR:s egna regler, så lyder kritiken mot programmet Konflikt som sände ett timslångt program om situationen i Syriska Assyrien.

Branschtidningen Journalisten har publicerat ett debattinlägg av Assyria TV:s kanalchef Dikran Ego där han går till attack mot redaktionen bakom Konflikt i SR. Ego menar att reportaget som Konflikt valde att sända skönmålar den kurdiska ockupationen av Gozarto (Syriska Assyrien). Han pekar på att journalisten Besir Kavak som producerat reportaget är själv kurd och har agiterat för kurdisk ockupation. Detta har påverkat reportaget som helt utelämnar förtrycket mot assyrierna och istället hyllar den kurdiska ockupationen av Gozarto, menar han.

Richard Myrenberg, tillförordnad chef på Ekot försvarar programmet och menar att det inte gick att ta med aspekter kring förtryck av assyrier trots att programmet är ett timme långt. Han skriver även att David Jendos mördare har blivit dömda, utan att inse det absurda i att mördarna och de så kallade domarna är del av samma ockupationsstyrka i vad som är en illegal domstol.

Det kritiserade programmet hade Ivar Ekman som programledare och Sally Henriksson som producent.