Det är första gången Sabri Atman från Seyfo Center i Holland ska åka till Grekland för att prata om folkmordet. Han och Thea Halo, som är halv assyrier och författarinnan till boken Not even my name, är två av sju talare som närvarar.

Förväntansfullt förbereder sig Atman inför seminariet i norra Grekland i Komotini om drygt tolv dagar.

– Innan jag flyger till Komotini kommer jag först vara i Aten för att träffa några politiker och forskare för att diskutera hur vi tillsammans ska samarbeta och ena vår kraft, säger han.

Han kommer bland annat betona att folkmordet mot grekerna samt armenierna ägde rum på samma plats och tid som folkmordet på assyrierna, Seyfo.

Atman kommer även att be grekerna och armenierna att inte glömma folkmordet på assyrierna. Han menar att de har en moralisk skyldighet att officiellt erkänna Seyfo på samma sätt som de kräver ett erkännande för sitt folkmord.

”Låt oss, assyrier, armenier och greker arbeta tillsammans med en röst i denna fråga och arbeta för ett gemensamt erkännande för alla tre folkgrupper och resa ett monument i Grekland till minnet för alla offer för det assyriska, armeniska och grekiska folkmordet,” kommer han att uppmana dem i sitt tal.

Atman vill även att grekiska textböcker i skolor ska inkludera information of Seyfo.