I tre år har Assyrier Utan Gränser försökt vinna människors förtroende och göra sig till ett hushållsnamn, och nu hjälper de till med försäljningen av en bok som handlar om mycket annat förutom det goda en biståndsorganisation gör. Det kanske därför är av vikt att ställa frågan, varför väljer man att sälja en sådan bok? 

Det är lite ironiskt att en välgörenhetsförening som Assyrier Utan Gränser väljer att hjälpa till med marknadsföringen av en bok, vars historia handlar om en biståndsorganisation som lurar och utnyttjar både dem som vill göra gott och de som desperat behöver hjälp.

I tre år har Assyrier Utan Gränser försökt vinna människors förtroende och göra sig till ett hushållsnamn, och nu hjälper de till med försäljningen av en bok som handlar om mycket annat förutom det goda en biståndsorganisation gör. Det kanske därför är av vikt att ställa frågan, varför väljer man att sälja en sådan bok? 

En sekt med en stark ledare och en ekonomisk brottslighet på global nivå kanske inte känns som så långt ifrån sanningen för många. Det var lite så min bror Anton ville beskriva i stort sett alla biståndsorganisationer när jag bad honom att bli autogirogivare hos AUG. Det förvånade mig därför inte heller att andra inom vårt folk delar samma tanke som Anton. Kanske var det därför författaren, Nuri Kino, även valde att få med vikten av att göra väl.

Därför är det viktigt att berätta om hur mycket man har kunnat hjälpa tack vare försäljningen av boken. För varje försäljning av boken ”Välgörarna” hjälper du Assyrier Utan Gränser med att kunna bidra till assyriska flyktingar och andra behövande .

Ett litet exempel på hur man kunnat förbättra livskvaliteten är sommarskolan i Qabre Hewore, Syrien. I somras kunde AUG använda en del av sina bidrag till att hjälpa till med byggandet av en sommarskola för ungdomarna i Qabre Hewore. Sommarskolan handlar om stärkandet av det assyriska språket och att få barnen och ungdomarna att känna en identitetstillhörighet.

Man får även hjälp med andra ämnen, såsom franska, engelska och matte, så att man har en chans att klara den ordinarie skolan på bästa sätt. Man har nämligen förstått att utbildning är nyckeln till framtida oberoende. Med en sommarskola har man skapat en möjlighet för ungdomarna att klara sig bättre I skolan och därmed trygga sin framtid. Resultatet av AUG:s hjälp till sommarskolan blev att 30 nya studenter började skolan.

Assyrier Utan Gränser ger därför boken ”Välgörarna” till alla autogirogivare som lyckas värva tre nya – allt för att det skall vara möjligt att hjälpa flera skolor och etablera nya projekt. Jag kan stolt säga att jag är en autogiromedlem utifrån mitt gratisexemplar av ”Välgörarna”. Hur långt ifrån är du?