Chris Bowen från Labour partiet och andra ledamöter i det federala parlamentet har nyligen lyft fram behovet av en assyrisk region i Nineveslätten i Irak.
”Nineveslätten är assyriernas kärnområde och vi bör hjälpa till att området blir administrerat av assyrier”, argumenterade Bowen.

Motionen om assyriernas rättigheter i Irak lades fram i det federala parlamentet av Chris Bowen från Labourpartiet den tredje juni. Kärnan i motionen handlar om att Australiens regering ska arbeta aktivt för att göra Nineveslätten i Norra Irak till en region administrerad av assyrierna själva. 

Chris Bowen noterade att den irakiska grundlagen ger assyrier och andra minoriteter rätt att bilda regioner som de administrerar själva, samt att olika irakiska ledare har uttryckt sitt stöd för en assyrisk region: ”Men det som har fattats är konkret handling”, fastslog han och resonerade vidare: Det har funnits önskemål om en autonom assyrisk region i Nineveslätten för det assyriska folket och jag stödjer detta önskemål. Detta kommer att hjälpa att etablera försvarsstyrkor på plats såsom andra grupper har kunnat göra”.

Motionen antogs slutligen med stöd av ledamöter från både Labour partiet och Liberal partiet.  Assyriska Riksförbundet i Australien och Assyrian Universal Alliance i Australien har arbetat för att få brett stöd för motionen i parlamentet. I en kommuniké beskriver de motionen som ett historiskt steg för assyrierna i Australien. ”Även om det här är en mycket välkommen öppning så är debatten långt från över och den assyriska communityn i Australien är än mer uppmuntrad att lobba mot ledamöterna i parlamentet som representerar deras distrikt för att garantera stöd för denna fråga”, skriver de båda organisationerna. 

Motionen i det australiensiska parlamentet markerar första gången ett nationellt parlament i världen stödjer planen på ett assyriskt område i Irak. I Sverige har endast Folkpartiet antagit en liknande motion på sin partikongress trots att förutsättningarna för en sådan motion är gynsamma i Riksdagen. 

Den antagna motionen i Australiens parlament öppnar upp möjligheten att frågan om en assyrisk region lyfts upp till FN:s säkerhetsråd då Australien innehar en av de tillfälliga platserna i säkerhetsrådet under två år. 

”Vi bör använda våra två år i säkerhetsrådet för att främja frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och religionsfrihet och kraftigt ta upp dessa frågor om mänskliga rättigher för de kristna assyrierna med den irakiska regeringen, det finns inget annat alternativ,” sa parlamentsledamoten Craig Kelly under debatten.  

Klicka här och här för att se debatten i det australiensiska parlamentet.