Polis fick tillkallas för att avhysa två personer som trängt sig in på ett medlemsmöte i Mesopotamien Kulturcenter i Linköping.

Händelsen utspelade sig under söndagen i Mesopotamien Kulturcenter i Linköping. Två personer som inte är medlemmar i föreningen dök upp till ett möte för medlemmarna om föreningens verksamhet.

När det blev klart att de två objudna gästerna vägrade lämna lokalen valde föreningens styrelse att tillkalla polis som kom och avhyste de två personerna. Innan de blev utvisade ur lokalen hann de agera hotfullt och fällde svordomar och kränkande uttalanden riktade mot föreningsstyrelsen. Mötet blev kraftigt försenat på grund av händelsen.

Den ena av personerna uteslöts och polisanmäldes i mars i år av förbundsstyrelsen efter att ha hotat personer i förbundsstyrelsen. Den andra personen är inte medlem i föreningen sedan många år men har på senare tid anslutit sig till den uteslutna individen och börjat hävda att han är medlem.

Personer i Linköping vittnar om en liten krets av personer som har agerat egenmäktigt under flera år och behandlat föreningen som sin privata egendom. De fortsätter att vägra acceptera att de inte har medlemmarnas förtroende och söker underminera den nya styrelsens arbete på olika sätt.

Intrånget på föreningsmötet kan komma att leda till en polisanmälan om olaga intrång då en förening är till för sina medlemmar och kan inte anses vara en allmän plats.