Den sektliknande rörelsen Dawronoye fortsätter att förfära assyrier runtom i världen. Vittnesmål från Syrien gör gällande att rörelsen profiterar på döda genom att stjäla lik och framställa dessa som rörelsens egna martyrer.

en intervju i Assyria TV med Atur Ishaq från Assyriska väktarrådet i Khabur i syriska Assyrien framkommer hårresande uppgifter om den obskyra sekten dawronoyes agerande. Enligt flertalet ögonvittnen stal dawronoye liket tillhörande en av Assyriska väktarrådet i Khaburs krigare. Soldaten i fråga stupade nyligen i anfallet mot Islamiska staten i området Shadade, söder om provinshuvudstaden Hassake.

– Dawronoye hade erbjudit sig att ta hand om kroppen och förvara den i ett kylrum i Hassake. När vi sedan skulle hämta den blev en av oss misshandlad och de vägrade lämna ifrån sig liket, berättar Atur Ishaq, en assyrisk kvinna som är stridande i Assyriska väktarrådet i Khabur till Assyria TV. ”De sa att martyren tillhör dem, dawronoye, och att vi skulle sticka därifrån.”

Genast därefter började dawronyes propagandamaskin att sprida bilder på den döde med sektens logotyp och framställa honom som en av rörelsens martyrer. Lögnen spreds bland annat via rörelsens tv-kanal Suroyo-TV som är baserad i Södertälje.

– De profiterar på de döda, ljuger och manipulerar. De är riktiga lögnare och bör inte betraktas som assyrier, säger Atur Ishaq under intervjun där även Rabi Isa, den som blev misshandlad av dawronoye intervjuas.

Dawronoye-sektens tvivelaktiga agerande har avslöjats ett flertal gånger i bland annat Assyria TV.