Hemliga dokument som har publicerats av Wikileaks avslöjar att den syrisk-ortodoxe patriarken Zakka Iwaz och hans sändebud anklagar USA och Israel för att ligga bakom 11 september-attackerna. Med flera omdömeslösa uttalanden tar kyrkans ledare återigen parti för regimer och makthavare som har förtyckt assyrierna i Mellanöstern, skriver frilansjournalisten Dikran ego.

Syrisk-ortodoxa kyrkan har under de senaste 150 åren dominerats av kyrkoledare som ofta har satt sina egna personliga intressen före folkgruppens. Många gånger har dessa kyrkomän sprungit fiendens ärende och hyllat personer som har begått brutala massmord och handlingar mot assyrierna. Än idag betraktas kyrkliga ledare som folkgruppens representanter och figurerar i olika sammanhang som påverkar assyriernas öde i avgörande frågor. Dessa kyrkliga ledare har historiskt sett visat sig vara de som skadat assyrierna mest och äventyrat folkguppens existens och nationella rättigheter i ursprungsländerna.

Patriark Elias Shaker III är ett bra exempel på en kyrkoledare som har visat gränslös lojalitet mot en regim som begått folkmord på hans eget folk.  Efter Seyfo, år 1918, kommer den engelske majoren    E W Charles Noel till Mardin för att be de olika assyriska gruppernas representanter att ansluta sig till Englands styre. När representanterna för de olika grupperna inte kommer överens skickas frågan vidare till patriark Elias Shaker för avgörande. Shaker sätter punkt för diskussionerna med följande svar till major Noel:

”Vi är turkar. Vi vill inte ha något annat styre än det turkiska. I annat fall är vi beredda att kämpa som en kropp och offra såväl vår själ som vår egendom. ”

Patriark Elias Shaker väljer alltså det turkiska styret som begick ett folkmord mot assyrierna i stället för engelskt styre.  Händelsen finns dokumenterad i biskop Yuhanon Dolabanis bok ”Tarihte Mardin” på sidan 102.

Hemligstämplade gamla dokument som nu offentliggjorts visar även att Elias Shakers lojalitet gentemot Turkiet var ett avlönat jobb. Han lät sig helt enkel köpas av dåvarande makthavarna för att förneka Seyfo och sälja ut folkgruppens nationella rättigheter.

Ett annat gammalt exempel på hur våra kyrkoledare hyllar sina förtryckare är den syrisk-ortodoxa biskopen i Konstantinopel, Timotheos Fawlus. När Sultan Abdul-Hamid II fyller år 1902 hyllas han av biskop Fawlus med en dikt som bland innehåller följande rader:

”Vi hyllar vår Sultan. En rättvisans älskare. Låt Sultan Abdul-Hamids rike breda ut sig bland folken. Vi hyllar Hans rike med högstämda lovord. Herre, giv Honom makt! Ja, en gudalik makt. Må Hans fiender och avundsmän i skam förtrampas under Hans fot.”

Sultan Abdul-Hamid II är mer känd som ”kizil Sultan” som betyder ”den röde sultanen”. Han fick denna titel efter att ha gett order om massmordet på mer än 300 000 kristna armenier, assyrier och greker år 1895. Trotts detta brutala massmord på kristna väljer den assyriske biskopen Fawlus i Konstantinopel att hylla massmördaren. Om även denne biskop likt patriarken Elisa Shaker lät sig köpas vet vi inte idag. Det kanske kommer fram när gamla dokument undersöks av historieforskare. 

Nästan 100 år senare upprepas historien. Den här gången står patriark Zakka Iwaz i händelsernas centrum. Med flera omdömeslösa uttalanden tar kyrkans ledare återigen parti för regimer och makthavare som har förtyckt assyrierna i Mellanöstern. Hemliga dokument som publicerats av Wikileaks visar hur patriark Zakka Iwaz och hans sändebud går till hård attack mot USA och anklagar USA och Israel för att ligga bakom 11 september-dåden för att sedan anklaga islamister för det hela.   

Under en internationell konferens som anordnades av brittiska ambassaden i Syrien i början av juni 2009, går patriark Zakka Iwaz sändebud till hård attack och anklagar USA för att använda kampen mot den islamiska terrorismen som förevändning för att förlänga sin hegemoni i regionen. Vidare säger patriarkens sändebud: USA har manipulerat 11 september-händelserna, USA har valt våldets språk i stället för diplomatins språk i sitt försök att påtvinga sin hegemoni och plundra världens resurser. 

I samma konferens fanns även syriska stormuftin Dr Ahmad Badr Hassoun och andra muslimska ledare. Enligt ambassadens dokument har dessa muslimska ledares tal varit mycket mer återhållsamma och inte ens varit i närheten av att kritisera USA eller västvärlden. Man kan inte låta bli att undra varför patriark Zakka Iwaz sändebud går nästintill en rabiat attack mot USA och västvärlden när muslimska ledare i samma konferens inte ens nämner USA eller västvärlden? Varför känner våra kyrkliga ledare sig tvungna att göra ett frontalangrepp? Känner de sig tvungna eller gör de det av frivilja?

En del menar att våra kyrkoledare är tvungna att hålla sig på god fot med styrande regimer i Mellanöstern. Att inte göra det skulle skada folkgruppen. Med andra ord är man gisslan och utsatt för dessa regimers godtycke. Men det finns andra som menar att kyrkoledarna ofta erbjuder sig själva att figurera i dessa sammanhang. Med obefintliga ledaregenskaper och med en religiös övertygelse som lyser med sin frånvaro vill dessa personer hävda sig genom liknande utfall som patriark Zakka Iwaz sändebud har gjort i ovannämnda konferens.

Vissa biskopars agerande i olika europeiska länder stärker den andra teorin. Våra kyrkoledare verkar ha någon sorts intern tävling för att visa sin lojalitet till respektive regim de lever under. Man kan ge många exempel på det. Här är ett exempel från biskoparna i Sverige:

När det hölls val i Syrien den 27 maj 2007 valde biskoparna Ablahad Shabo och Benjamin Ataş att omvandla sina respektive kyrkor i Södertälje till vallokaler för att rösta JA till en ny sjuårsperiod med den syriske diktatorn Bashar al-Assads förtryckarregim. Varför var det viktigt för biskoparna att göra sina kyrkor till vallokaler för en av världens mest slutna diktaturers välde? Var de tvungna eller gjorde de det av frivilja?

Om vi återgår till Wikileaks dokument, där framgår det att den brittiska ambassaden hade svårt att acceptera patriark Zakka Iwaz attack. Så här noterar ambassaden patriarkens uttalande: Assyriska patriarkens anmärkningar är oacceptabla, jag kommer att ta upp frågan med ministeriet. Det hemliga Wikileaks dokument kan läsas här.

Under den internationella konferensen som samlade religiösa ledare, lärare, diplomater, politiker, och ekonomiska forskare från Storbritannien, Egypten, Qatar och Syrien håller alltså vår patriark Zakkas sändebud ett kamikaze-tal som undergräver folkgruppens existens i Mellanöstern och trovärdighet i västvärlden. Varför skulle västvärlden bry sig om assyrierna när våra kyrkoledare har denna inställning? Historien håller på att upprepa sig, det är nästan 100 år sedan som Zakka Iwaz föregångare Elias Shaker III sålde assyrierna till turkiska makthavare. Nu håller Zakka Iwaz på att skänka bort resten till arabiska diktatorer.

Dikran Ego 

Tidningen Hujådå och Assyriska Riksförbundet i Sverige delar inte 
nödvändigtsvis åsikter i insända texter.