Folkpartisten Ninos Maraha motbevisar påståenden om Folkpartiet som gör gällande att partiet ”lovar en massa saker inför valen”.

Det är många som tycker att Folkpartiet har en väldigt tydlig politik för assyrier. Jag blir glad när jag får höra det, men jag läser emellanåt tråkiga påståenden att vi kommer med populistiska utspel inför valen. Så här är det; jag lyfte frågan om assyriers självstyre över Nineveslätten internt i FP direkt efter förra valet – inte inför årets val. 

När jag gick med i Folkpartiet 2003 visste jag inte riktigt vad jag hade att vänta mig, jag visste bara att jag ville engagera mig i det parti som bäst överenstämde med mina ideal – och genom det politiska arbetet vara med och påverka samhället i en liberalare riktning. Det som attraherade mig var den internationella profilen i kombination med den starka tron på individen samt idén om ett starkt skyddsnät för de allra svagaste – även internationellt. Det är min tolkning av socialliberalism i utrikespolitiken, som jag har använt för att lyfta assyriska överlevnadsfrågor. Jag gjorde det i tre steg:


1) Efter valet 2010 tog jag upp frågan om den etniska rensningen av assyrier i Irak internt i partiet. Jag ville agera och kunde inte förstå varför de oppositionella partierna med S i spetsen – vars roll är att vara kritiska och sätta press på regeringen – var så passiva. Den etniska rensningen av assyrier var ju så påtaglig och så omfattande.

2) Jag skrev en motion (politiskt förslag) till FP:s landsmöte 2011 med Olle Wästberg och fem andra folkpartister. Två av tre krav i vår motion bifölls. Att föra upp frågan om den etniska rensningen i internationella organ och att assyrier ska ges självstyre över Nineveslätten. 

3) I juni 2013 presenterade Fredrik Malm, Kara Hermez och undertecknad rapporten ”Mellanöstern brinner”, som bland annat utgick från landsmötesbesluten 2011 och som fokuserade på assyriernas överlevnadsfrågor i Irak. En unik rapport av ett svenskt parti.

Till nästa landsmöte, 2015, planerar jag att lägga en motion om Seyfo i skolan. Lika viktigt som det är att känna till Förintelsen för att förstå det moderna Europa, lika viktigt är det att känna till Seyfo för att förstå det moderna Mellanöstern. Det är ingen ny tanke för mig, men då jag varit fullt upptagen med assyriernas överlevnadsfrågor i Irak de senaste åren har jag inte kunnat ägna den tid som denna tanke förtjänar. 

Det behövs helt enkelt mer upplysning om Seyfo med en tydlig koppling till såväl tidigare som senare folkmord som assyrier utsatts för. Men om vi inte kan förhindra dagens Seyfo blir det helt meningslöst att prata om ett hundra år gammalt folkmord. Vi måste hedra Seyfos offer genom att återbörda de assyriska flyktingarna till Nineveslätten, under FN:s beskydd.

Och nej, det har inte alls varit en självklarhet att FP skulle prata så mycket om den etniska rensningen av assyrier och lokalt självstyre på Nineveslätten under denna mandatperiod. Men genom min och mina partivänners opinionsbildning, både internt i partiet och externt i landet, har assyriernas utrotningshotade situation i athro hamnat på FP:s agenda. Så att även våra ministrar uttalat sig. Jag ser fram emot att fortsätta agera och påverka i assyriska överlevnadsfrågor – via riksdagen.

Ninos Maraha (fp) 
Landstings och riksdagskandidat