Den assyriske författaren och forskaren Prof. Michael Abdalla har nyligen utkommit med en polsk översättning av Qarabashs vittnesbörd om assyriska folkmordet. Qarabashs vittnesmål är en av få i kategorin som detaljerat avhandlar massakrerna i byarna runt omkring Mardin och Diyarbakir.

Orginalet heter ”Dmo zliḥo” (”Utgjutet blod”) och har nu fått den polska titeln ”Relacje chrześcijańsko-muzułmańskie na terenie Turcji na przełomie XIX i XX wieku” (”Kristna och muslimska relationer i Turkiet i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet”). Det är en kritisk översättning med många nya kompletterande fotnoter av Michael, som levt i Polen sedan 1971 och undervisar till vardags i Poznans universitet.
Cbed-Mshiḥo Numan d Qarabash (1903-1983) ses allmänt som den störste assyriske författaren i modern tid. Han är känd för sin berömda läromedelsserie Herge d qeryono 1-8, men även för den litteratur och kyrkomusik som han skrev.
Michael Abdallas översättning kan man få tag på genom denna och denna bokhandel. Fotnot: Omslaget till boken är målat av den assyriska konstnärinnan Nahrin Malke.