European Syriac Union (ESU) i samarbete med Mor Petrus Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Hallonbergen, Stockholm arrangerar lördagen den 17 februari 2007 en bokmässa. Den äger rum i kyrkans lokaler. Mor Petrus Kyrkan i Hallonbergen har ett rikt bibliotek som innehåller värdefulla böcker och andra alster.

”Hellre ge en blomma till en människa i livet än att lägga en hel krans på hans grav” Naum Faik (1868-1930)

Litteraturen utgör ett av de viktigaste elementen för bevarandet av en nations kulturarv. Det är genom litteraturen som en nation för över sitt kulturarv till kommande generationer. Det handlar om att värna om sin litteratur och personerna som författar alster.

Assyrier/syrianer har på grund av förföljelse och förtryck i sitt ockuperade hemland haft svårt att bevara verk författade av nationens författare. För assyrier/syrianer handlade livet istället om en daglig kamp för överlevnad till följd av islams förtryck.

Den Syrisk Ortodoxa kyrkan har inte bara varit en plats för bön. Många kyrkor har fungerat som högskolor och kulturcentra där nationens kulturarv kunnat blomma ut och förmedlas till nästkommande generationer och till övriga delar av världen. Ett bra exempel på det var kyrkorna i Urhoy och Nisibis (Mor Yakob) under 300-talet.

I dag har vårt folk chansen att både bevara dessa verk och aktivt stödja författare att producera mer litteratur för kommande generationer. Detta kan göras genom att anordna speciella dagar så som bokmässor och liknande.

Under bokmässan kommer författare såsom Josef Bigun, professor vid Högskolan i Halmstad att närvara. Tillsammans med sju personer i Sverige är han en IEEE fellow. Mer om professor Josef Bigun och hans arbete kan ni läsa här och här. Enligt ESU:s representant Eshayo Afram är syftet med bokmässan att hjälpa och stötta dagens författare.

Datum: Lördagen den 17 februari 2007
Tid: 12:00
Plats: Mor Petrus Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Hallonbergen, Stockholm

För mer info klicka här