Författaren, lexikografikern och journalisten Gabriel Afram har kommit ut med nya upplagor av två av sina verk, Fursten på assyriska och boken Nuhore Bdhire.

Den legendariska ledaren Gabriel Afram översatte klassikern Fursten av Nicholio Machiavelli till klassisk assyriska redan år 1993. Nu snart tre decennier senare har han återgått till sin översättning och bearbetat den. Den nya upplagan har fått vokaliserad text och språket har omarbetats på sina håll och reflekterar författarens egna utveckling i assyriskan sedan den första utgivningen. I slutet av boken finns även inlägg från fyra språkkunniga assyrier om översättningen.

”På den tiden skrev jag översättningen för hand och skickade den per brev till Elyo Dere [Assyriska riksförbundets dåvarande tryckeri i Jönköping. Red. anm.], förklarar han för Hujådå om den enorma skillnaden i utgivningen mellan då och nu.

Den andra nygamla boken har titeln Nuhore Bdhire vilket kan översättas till ”Tankar om överlevnad” och består av tidigare utgivna artiklar av författaren. Den nya upplagan har fått en modernare typsättning och ett tillägg i form av en analyserande text om det senaste amerikanska valet.

Till Hujådå uppger Gabriel Afram att han för närvarande arbetar med en diktsamling för att ge ut sina utspridda dikter i ett enda samlingsverk, men han blickar ännu längre fram:

”Mitt nästa stora projekt är min svensk-assyriska ordbok. Det var 16 år sedan den kom ut. Jag arbetar kontinuerligt och förbättrar innehållet. För detta syfte har jag sedan två års tid studerat hebreiska intensivt och idag klarar jag att läsa och förstå någorlunda bra”.

Gabriel Afram uppger att han planerar att ge ut den nya upplagan av den nyskapande ordboken år 2025.

Fursten och Nuhore Bdhire finns att beställa på Tigris Press.