Den PKK-allierade rörelsen har sänt flera tv-program till stöd för det senaste kurdiska övergreppet mot assyrierna

Den sektliknande rörelsen som går under namnet dawronoye har genom dess propaganda-organ, Södertäljebaserade tv kanalen Suroyo-TV, gått till desperat försvar av den kurdiska ockupationens nedstängning av assyriska skolor i syriska Assyrien. 

När det blivit känt tidigare under augusti att den kurdiska ockupationen tvingat assyriska skolor i syriska Assyrien, känt som Gozarto, att stänga ner eller anta en kurdisk läroplan blev reaktionerna starka. Flera assyriska organisationer har fördömt övergreppet som uppmärksammades först av Assyria-TV. 

Dawronoye-rörelsen, grundat av PKK-anhängare under 90-talet, har ännu en gång visat sitt rätta ansikte. Istället för att likt andra assyriska organisationer fördöma den kurdiska nedstängningen av assyriska skolor har företrädare för Dawronoye turats om att försvara beslutet i sin tv-kanal Suroyo-tv. 

Det desperata försvaret av det kurdiska övergreppet har hjälpt till att i ännu högre grad avslöja i vilken utsträckning dawronoye-rörelsen är en marionett i händerna på kurdiska grupper. Dess uppgift är att utåt till omvärlden ge sken av att assyrierna är positivt inställd till kurdifieringen av sina områden och internt bland assyrierna att förvirra och vrida den assyriska opinionen i en pro-kurdisk riktning. 

Tonen hos dawronoye-företrädare börjar dock bli alltmer desperat i takt med att alltfler assyrier upptäckt deras lögner och propaganda. Rörelsen ifrågasätts och bojkottas av fler och fler assyrier runtom i världen. Bland annat har assyriska modersmålslärare i Sverige fördömt dawronoye i hårda ordalag. 

De första kurdiska försöken att stänga ner assyriska skolor i syriska Assyrien avslöjades i oktober 2015. Då tvingades terroristorganisationen YPG (PKK:s syriska gren) som med vapenmakt tagit över området att backa efter häftiga reaktioner från assyriska organisationer och kyrkor. Två år senare gör den kurdiska ockupationen om försöket. 

De assyriska skolorna i syriska Assyrien har funnits sedan området var under franskt mandat i början av 1900-talet. När Assyrien styckades upp och Gozarto-området hamnade under arabisk ockupation i form av den artificiella staten Syrien försökte de nya makthavarna att stänga ner skolorna. Även då var reaktionen stark och skolorna fick fortsätta sin verksamhet.