Budskapet går inte ta miste på. 400 röster kräver unisont en frizon för assyrier/syrianer/kaldéer i kaosets Irak. ”Där sker etnisk rensning varje dag”, säger Fredrik Malm, riksdagsledamot (fp).

Politiker uppvaktades på tisdagskvällen av uppemot 400 demonstranter som kräver frizon för assyrier/syrianer/kaldéer i norra Irak. På Mynttorget utanför riksdagen slöt de upp med banderoller och flygblad för att uppmärksamma den etniska rensning som ursprungsbefolkningen assyrier/syrianer/kaldéer och andra kristna grupper utsätts för i våldets Irak.

Ohly ser inte autonomi
Endast med en frizon på Nineve-slätten kan förföljelse och utrotning hindras och stoppas. Vänsterledaren Lars Ohly håller med om att skydd måste finnas men har inte autonomi i sikte:

– Det blir svårt, jag tror snarare på en säkerhetszon som ger människor möjlighet att leva ett tryggt liv. Icke desto mindre måste vi ställa krav på den kurdiska regionala regeringen att värna om minoriteters rättigheter. Det gör vi, och det måste vi göra hela tiden.

Åhörarna jublar ändå, Ohly talar om minoriteters rätt till sin egen historia:

– Folk har rätt till sin egen historia. I Sverige äger vi vår egen historia och är vana vid det. Även assyrier/syrianer/kaldéer har rätt till det.

Kristna övergivna av ”kristna världen”
Talarna avlöser varandra och däremellan tar Özcan Kaldoyo, företrädare för Assyrian-Chaldean-Syriac Association, till orda. Hans kraftfulla stämma dånar ut genom högtalarna: ”Vad vill ni?”. Folkskaran svarar: ”Frizon!” När Fredrik Malm (fp) kliver upp i talarstolen är manifestationsdeltagarna – trots den isande kylan – väl varma i kläderna.

Malm betonar att det är dags att Sverige går från ord till handling och framhåller att Sveriges befolkning med rötter i Irak och Mellanöstern är en enorm kunskapsresurs. Han talar även om ”den kristna världens” svek mot de kristna i Irak: 

– Vi brukar kalla oss för den fria världen. Vi kallar oss även den kristna världen. Den administration som fattade beslut om invasion av Irak är dessutom den mest kristna och religiösa administration USA har haft. Det har inte hjälpt Iraks kristna befolkning.

De kristna utgör endast cirka tre procent av Iraks befolkning men av de flyktingar som lämnar Irak utgör de cirka en tredjedel. Assyrierna har utsatts för folkmord förut och de gör det igen. Malm fortsätter:

– De dödas en i taget. Att tvinga män odla skägg och kvinnor att bära slöja är också folkmord. De första kyrkorna byggdes i tvåflodslandet, idag byggs de i Södertälje.

Medan assyriska och svenska flaggor samt banderoller med ”frizon för assyrier i Irak” dansar i blåsten stampar manifestationsdeltagarna fötterna för att hålla värmen. Firjal Dag, en av alla som ger sin röst för en frizon, håller ett öga på sin lilla pojke som suktar efter korv hos korvgubben. Hon menar att det som händer i Irak berör oss alla:

– Många av oss assyrier i Sverige har anhöriga där. Vi har utsatts för etnisk rensning förut. Det får inte fortsätta.

Agera genom FN och EU
Utöver riksdagsledamöter fanns även företrädare för assyriska och kaldeiska organisationer och kyrkosamfund på plats. Rachel Hadodo, ordförande för Assyriska Riksförbundet i Sverige, talar om vikten av att Sverige agerar genom FN och EU. 

– Den etniska rensningen av assyrier måste stoppas, säger hon med tryck och utsagan stiger med ångan från hennes mun som en pratbubbla mot himlen.

Den isande kylan hindrar varken Hadodo eller någon av de andra talarna att vika en tum från sina argument. Men det är svårt att uppge exakta siffror över brotten mot de kristna. Hadodo menar att det är ”vanliga människor” som dödas och torteras. De kan långt ifrån alltid rapportera till militär, stat eller kyrka.

– Man mördar små flickor för att hindra reproduktion av gruppen. Det är ohyggliga brott.


Fakta
• Fem år sedan USA invaderade Irak.
• Assyrier och andra kristna är särskilt utsatta. De utsätts dagligen för systematiskt våld och etnisk rensning.
• 29 februari kidnappades biskop Faraj Rahho, vid kidnappningen mördades hans två livvakter och chaufför. Två veckor senare hittades biskopen död. 
• Assyrier kräver autonomi på Nineve-slätten – som är en av det forna Assyriens huvudstäder.
• Tisdagens manifestation arrangerades av Assyrian-Chaldean-Syriac Association, Assyriska Demokratiska Organisationen, Assyriska Riksförbundet i Sverige, Kaldeiska kyrkan, Kaldeiska Ungdomsföreningen och Svenska Kommittén för Assyrier.