Utredningen av Assyria TV är klar och skickad på remiss till medlemsorganisationerna. Inom mindre än en månad förväntas ett historiskt beslut om vilken väg Assyria TV ska gå framöver.

Det var under Assyriska Media Institutets (AMI) årsmöte den 23 mars i år som ombuden godkände styrelsens förslag att tillsätta en utredning för att peka ut vägen framåt för Assyria TV, som idag sänds endast on demand via webben.

Utredningen, som blev klar i veckan, har sänts till medlemsorganisationerna för remiss. Det avgörande beslutet fattas redan den 16 juni under AMI:s extra årsmöte. 

”Målet är att sända kanalen via satellit. Nu har vi lite mer än ett års erfarenhet av tv-produktion och en organisation som tar form dag för dag. Det finns alla förutsättningar att sända kanalen via satellit om tillräckligt många stödjer satsningen ekonomiskt”, säger AMI:s ordförande Johanen Akcan. 

Assyriska Media Institutet bildades den 1:a september 2011 under ett medlemsmöte av de tre förbunden och medlemsföreningarna. Organisationen har som enda uppgift att sända och driva Assyria TV. Sändningarna påbörjades i november 2011 och har pågått sedan dess på assyriatv.org. 

Assyria TV har totalt haft 146 tusen sedda klipp enligt statistikverktyget som är kopplat till mediaspelaren. Själva mediaspelaren har laddats upp 2,45 miljoner gånger.