Jämställdhet här och nu är den bästa handboken Paki Holvander, chef för demokrati- och mångfaldsenheten i Södertälje kommun, läst. Det är ett gott betyg åt Assyriska Kvinnoförbundets nya bok.

– Demokrati kan endast finnas där det finns demokrater precis som jämställdhet endast finns där det finns feminister som aktivt jobbar med dessa frågor, inledde Birgitta Ohlsson sitt tal på Assyriska Kvinnoförbundets bokrelease för ”Jämställdhet här och nu”.

Fler prominenta namn än den folkpartistiska riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson fanns på plats igår i Assyriska kulturhuset i Södertälje för att hylla Assyriska Kvinnoförbundets idoga arbete med jämställdhet och organisationsutveckling. Handboken ”Jämställdhet här och nu” är ett verktyg redo att användas för den som vill utveckla assyriska föreningslivet.

– Jag kommer använda mig av boken, vidhöll Birgitta Ohlsson som också pratade om vikten av att kvinnor stöttar varandra.

Paki Holvander, chef för demokrati- och mångfaldsenheten i Södertälje kommun skrädde inte heller orden.

– Boken är den bästa handboken jag har läst, jag kommer använda den i mitt arbete, sa hon och lyfte fram att i Södertälje kommun är ledningen verkligt engagerad vilket är en viktig förutsättning för ett lyckat förändringsarbete. Bara ord ger ingen förändring. Det är handlingen som gör det.

Ordförande för svenska Amnesty, Anna Nilsdotter, gav en tankeställare när hon pratade om vikten av att nå ut till nya grupper och potentiella medlemmar vid rekrytering. När en organisation är homogen attraherar den de som är ”likadana”, genom att öka mångfalden når man ut till fler vilket ger tillväxt och återväxt i organisationen.

– Amnesty som jobbar stenhårt på att öka sina medlemmar från befintliga 80 000 till 90 000 kan ha en hel del hjälp av den här boken. Jag har redan tipsat vänner och medlemmar om den, avslutade Anna Nilsdotter innan ordet lämnades över till Rakel Chukri som var sista talare ut.

Att vara kulturchef på Sydsvenskan rev ner applåder bara det i sig. Rakel Chukri tog plats på scen genom att tala om vikten av att döttrar och söner får lika förutsättningar redan från start, genom att lyfta fram sin mors och alla fantastiska mödrars hjälteinsatser i deras kamp om jämställdhet för att ge sina barn allt det de själva inte kunde få och genom att framhålla vikten av att våga prata om jämställdhet trots att det inte alltid är så lätt.

– Assyriska Kvinnoförbundet har gjort ett fantastiskt arbete. Den här boken kan ni använda på så många sätt, framförallt är den bra för att vi får bestämma vilken slags feminism vi vill ha.

De fyra talarna avtackades med en varsin ”Assyriska Favoriter” och ordförande Afamia Maraha berättade också om arbetet som lett fram till denna bok och även om arbetet som ligger framför assyriska föreningsaktiva. Berolin Deniz som har skrivit handboken försökte inte ens hålla tårarna tillbaka vid så fina vitsord. Rörd och överväldigad fick hon fram ett tack till den mycket modiga förbundsstyrelsen med dess progressiva ordförande i spetsen.

De närmare hundra åhörarna som hittat till bokreleasen trots snöyran försåg sig med ett ordentligt fikamingel innan de begav sig därifrån fyllda och förgyllda med inspiration att arbeta med jämställdhet och organisationsutveckling i det assyriska föreningslivet.


FAKTA JÄMSTÄLLDHET NU!
Assyriska Kvinnoförbundet påbörjade arbetet med projekt Jämställdhet nu! hösten 2006. Första fasen bestod av en kartläggning som redogör för könsfördelningen i assyriska föreningslivet samt den skeva könsfördelningens bakomliggande orsaker. Projektets andra fas betod av en seminarieserie i tre delar där assyriska föreninglivets nyckelpersoner deltog. Kartläggningens resultat utgjorde faktagrund för diskussion och workshops som leddes av en externa konsulten Ulrika Eklund. Handboken ”Jämställdhet här och nu” är projektets tredje och sista fas som samlar kunskaperna från de två första faserna samt ger metoder och tips på hur de föreningsaktiva kan öka jämställdheten i assyriska föreningslivet och därmed också uppnå organisationsutveckling.

Både kartläggningen ”Det går framåt…” och ”Jämställdet här och nu” finns att beställa kostnadsfritt på info@assyrianwomen.com.