Från syrianskt håll framförs nu vilseledande information om Armeniens folkmordserkännande.

Att det armeniska parlamentet på tisdag erkände ”det grekiska och det assyriska folkmordet” har fått en del assyrier som identifierar sig som syrianer att ta till ohederliga knep. I en artikel på webbtidningen Bahro Suryoyo hävdas att parlamentet har fördömt ”folkmordet på greker och syrianer (araméer)”. Att också engelskspråkiga tidningar som utkommer i Armenien talar om ”Greek and Assyrian genocide” ska bero på ett översättningsfel hävdas från syrianskt håll.

Så här heter det på Bahro Suryoyos hemsida: I erkännandet av folkmordet på syrianer (arameér) hänvisar det armeniska parlamentet till folkgruppen som ”Asori.” På armeniska är det väl känt att ”Asori” och ”Asoreren” betyder ”syriska” människor som talar det ”syriska” språket. Detta är ursprungligen grekiska termer för de semitiska (hebreiska och arameiska) namnen på det ”arameiska” folket och språket. Historiker, lingvister och forskare i armeniska studier bekräftar alltjämt det historiska och språkliga faktum att ”Asori” bör översättas som ”syrier”. ”De har också tydligt klargjort kring den något förvirrande översättningen av den liknande engelska termen ”Assyrian” som på armeniska ska översättas till ”Asorestants’i”.

Hujådå har varit i kontakt med den armeniska ambassaden i Stockholm. Den bekräftar att detta inte stämmer. Det armeniska ordet Asorestantsi syftar på det antika assyriska imperiet. Asori återigen på etnicitet, dvs assyrier. Både invånarna i det antika imperiet och dagens assyrier kallas entydigt asori.

Det finns omrking 7 000 assyrier i dagens Armenien. De är östassyrier vars förfäder flydde från Urmia och Hakkari. De hävdar en assyrisk etnicitet och kallas på armeniska asori.

På ambassaden i Stockholm vill man understryka att parlamentet mycket noggrant har utrett allt och valt de ord man har använt. Här finns en länk till en engelskspråkig text på parlamentets hemsida där folkmordsbeslutet omnämns. Att parlamentets tolkar inte skulle förstå hur armeniska ord ska översättas till engelska är ett absurt påstående.

Samma marginella grupper som inte dragit sig för att fotoshoppa bilder för att framhäva sig själva är igen ute och sprider desinformation.