Greken Dr. Racho Donef har i sin bok ”Assyrians post Nineveh” publicerat källor som aldrig använts förut i forskning om assyrisk identitet. ”Det råder inte längre några frågor för min del kring assyrisk identitet”, säger han i en intervju i Assyria TV.

Hur ser du på assyrisk identitet genom historien?

 – Assyrisk identitet kan spåras genom historien, det kan jag som har forskat i ämnet se. Jag är väldigt säker att det finns böcker i assyriska kloster och kyrkor som ännu inte publicerats och annat material som inte upptäckts ännu. Det finns fortfarande källor på arabiska, persiska och assyriska att upptäcka och som kommer att bygga vidare på den kunskap som finns idag.

Har din bok bidragit till att sätta punkt för den vetenskapliga debatten om assyrisk identitet? 

– Om du frågar mig så är frågan avgjord, jag tänker inte på den längre och jag går inte in i polemik om frågan mer. Jag tror inte att frågan längre handlar om ifall assyrisk identitet kan spåras bakåt i tiden utan mer om att hitta nytt material som kan ge oss fler aspekter på den här frågan. En sak man ska komma ihåg är att genomsnittspersonen förr i tiden var analfabet. De som kunde läsa och skriva kom främst från kyrkorna och deras texter reflekterar deras världsyn, det är något man får ta med i beräkningen. 

Vad har du för budskap till assyrier som inte knyter an till sin identitet?

– Alla har rätt att ge uttryck för sin egen identitet, vad jag säger till dessa personer är att läsa på i ämnet, inte bara en bok utan många olika. Det har jag själv gjort. Jag har läst böcker som talar för en kyrkotillhörighet. Läs brett och bilda dig din egen uppfattning.

Varför har assyrisk identitet kommit att bli ett sådant pussel?

– Det finns flera faktorer; fragmentering utifrån kyrkorna, dialektskillnader olika statsbildningar och annat. Så man frågar sig, var börjar man med att förklara varför det blviti ett sånt pussel? Det är verkligen många saker som bidragit till detta.