Det behövs opartisk historisk forskning kring vad som drabbade assyrier/syrianer och andra kristna folkgrupper under perioden 1914-1918. Det anser de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich, som skrivit en motion till riksdagen om detta. Nu upprörs de över att den borgerliga majoriteten i utbildningsutskottet inte vill ställa sig bakom den motion som skulle kunna leda till ett erkännande av folkmord.

– Det är ren dubbelmoral och populism. Feghet, rent ut sagt, säger Yilmaz Kerimo, som själv har assyrisk/syriansk bakgrund.

– Före valet gick de borgerliga ut och påstod att de skulle göra allt för att det ska bli erkänt att ett folkmord har skett. Men nu avvisar man vår motion om behovet av en opartisk forskning.

Egentligen anser Yilmaz Kerimo att det är möjligt att erkänna att det som hände bör betecknas som ett folkmord, redan på grundval av det forskningsmaterial som i dag finns.

– Men även om jag själv anser att folkmordet kan erkännas utan ytterligare forskning så är det bra att Sverige tar initiativet till en oberoende kommission för att därmed kunna få en resolution från FN och EU för ett internationellt erkännande. Då måste även Turkiet erkänna folkmordet, säger Yilmaz Kerimo.