Salen fylldes sakta men säkert med förväntansfulla och diskussionssugna personer som var och en valt att avsätta en givande dag i Assyriska Föreningen i Stockholm. Inbjudna var även sju av de mer etablerade assyriska organisationerna samt Armeniska Riksförbundet i Sverige. Syftet med dagens paneldebatt och idéafton var att diskutera hur vi synliggör och lyfter de assyriska intressena ytterligare i samhället.

Diskussionen fastnade dock i Sefyofrågan och tiden räckte inte till för att ge utrymme för den idésprutarafton som var planerad. Tanken var att åhörarna tillsammans med panelen skulle komma med idéer och konkreta förslag på hur våra organisationer skall samarbeta och vilken roll som våra lokala föreningar skall ha i det assyriska opinionsbildande arbetet i framtiden.

Det är alltid intressant och givande att få en tillbakablick i våra etablerade organisationers arbete samt få en lägesrapport kring Sefyofrågan och vi diskuterar gärna detta vid rätt tillfälle. Men kraven från ett ständigt föränderligt samhälle och en aktiv politisk arena gör sig påmind. Detta tvingar oss att blicka framåt och aktualisera frågan om det inte är dags att ta fram gemensamma strategier för vårt externa arbete där alla enskilda medlemmar har en viktig roll. Det hade varit riktigt intressant att höra vad debattörerna hade för tankar kring detta.

Det planerade syftet med dagen kanske inte uppfylldes helt och hållet, men debatten gav klart mersmak för att i framtiden ordna fler diskussionstillfällen där våra riksorganisationer tillsammans med de lokala medlemmarna får möjlighet att diskutera aktuella frågor. Vi väljer helt enkelt att se dagens paneldebatt och idésprutarafton som startskottet för att öppna upp dialogen å ena sidan mellan riksorganisationerna men ännu viktigare mellan dessa och våra föreningar.

Mötets kraft gjorde sig återigen påmind under dagen. Kanske kom vi som sagt inte fram till några konkreta idéer och förslag under dagen. Men den inspiration och kraft som mötet med våra engagerade assyriska och armeniska systrar och bröder gav fyllde på våra bägare för att ta nya tag i den assyriska kampen.