Ledare, organisatör, journalist och författare – Gabriel Afram förblir en beundrad gestalt för många.

Gabriel Afram växte upp i materiell fattigdom och utsatthet men kom tidigt i livet att visa prov på en sällsynt inre rikedom och styrka. Han var den faderslösa unga mannen som adopterades av en hel rörelse och som senare kom att bli en fadersfigur för en hel folkgrupp.


Hans bidrag till det assyriska folket är unikt i modern tid. Som organisatör ledde han bildandet av det assyriska föreningslivet i Sverige med allt vad det innebar i form av kultur, utgivning av läromedel på assyriska, riksförbund, tidningen Hujådå och mycket annat. Som ledare inspirerade han till att utmana förlegade strukturer och stod fast när det blåste hårt. Som journalist bildade han skola med sin radioröst och ett elegant assyriskt språk som bländade Radio Qolos många lyssnare. Som författare har han gett oss många värdefulla skatter som boken Inkräktarna och mastodontverket Svensk-Assyrisk ordbok. Hans insatser för det assyriska språket är underskattade.


Att stå för det han tror på är hans signum. Det sägs att när en assyrisk student i historia försvarade sin användning av dubbelbenämning för assyrierna med att folket inte vet bättre, svarade Gabriel Afram: Har du studerat och skaffat dig kunskap för att följa folket eller för att folket ska följa dig?


Vid 72 års ålder kan han unna sig att blicka tillbaka mot ett produktivt liv och betrakta sin gärning. Hans uppriktighet och principfasthet gav honom fiender, men hans vänner och beundrare är desto fler. Den assyriska rörelsen kommer för alltid att känna stolthet över sin son.