I Armeniska parlamentet diskuteras ett förslag att utse den 9 december till en officiell minnesdag för samtliga folkmord. Det var den 9 december 1948 som FN antog konventionen om folkmord.

Debatten i Armenien om en gemensam minnesdag initierades av parlamentsledamoten Zaruhi Postanjyan. I en motion som han nyligen lade fram i parlamentet föreslog han en gemensam minnesdag för uppmärksammandet av folkmorden mot assyrier, armenier och pontiska greker. Enligt förslaget ska minnesdagen hållas den 9 december med anledning av att FN:s konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord antogs den 9 december 1948. FN:s generalförsamling antog beslutet efter åratal av lobby-arbete av juristen Raphael Lemkin som hade följt folkmorden 1915 och Simele-massakern mot assyrierna i Irak 1933. 

Den armeniska regeringen har ställt sig positiv till förslaget men vill hellre se att minnesdagen i så fall blir allmän för offren för alla folkmord. Förslaget är nu under behandling. 

År 2005 utsåg FN:s generalförsamling den 27 januari till officiell minnesdag för Förintelsens offer. Någon allmän minnesdag för alla offer för samtliga folkmord har inte antagits av FN. Det armeniska intitativet kan potentiellt ändra på detta om det längre fram förs fram i FN.