Ungdomar från olika länder åkte nyligen till Assyrien för att fira det traditionella nyåret. Syftet med den årliga resan är att stärka relationen med assyrier genom internationellt nätverkande med utbyte av information, erfarenhet och perspektiv mellan olika assyriska organisationer från hela världen.

Den 29 mars åkte en grupp på ett tiotal personer från Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige tillsammans med ett lika stort antal assyrier från organisationen Gishru i Nordamerika till Turabdin i turkiska Assyrien. Här mottogs man varmt av de assyriska byborna i ”Gudstjänarnas berg”. Under två dagar besöktes urgamla kloster, byar och städer. Unikt för årets Akitu-resa var att man även besökte Turabdin och att fyra ungdomar därifrån reste vidare med gruppen till Irakiska Assyrien. 

En dag före det assyriska nyåret bar det iväg via den urgamla byn Hassana, över gränsen till Irakiska Assyrien. Där mottogs gruppen av det assyriska ungdoms- och Studentförbundet, Khoyada, som är samarbetspartners och organisatörer för Assyrienprojektet. Khoyada bildades 1991 och samlar tusentals assyriska ungdomar och studenter. Förbundet är det tredje största i sitt slag i Irak och anslöts nyligen till International Young Democratic Union (IYDU).

Andra samarbetsorganisationer som deltar och är aktiva i projektet är bland annat Assyriska Demokratiska Rörelsen (Zowaa), Assyrian Aid Society of Iraq (AAS-I), Assyriska Kvinnoförbundet i Irak, Assyriska Ungdomsförbundet från Central Europa och Gishru.

Till den färgglada Akituparaden i Nuhadra anslöt tusentals assyrier, vilken avslutades med fest och dans med ett tiotal sångare. Den mest omtyckta sångaren bland dessa var den folkkäre legenden Ashur Bet Sargis.

Projektets program var fokuserat till tre olika provinser i Norra Irak där det finns en stor assyrisk befolkning: Nineve, Nuhadra och Arbil.

Programdeltagarna besökte i dessa områden förutom de assyriska organisationerna och skolorna även assyriska byar och städer samt historiska monument.

– Det är härligt att se hur aktiva våra landsmän är trots usla förutsättningar och en svår situation, säger Ashur Minas, ordförande för internationella- och hemlandsutskottet i AUF som ledde den svenska gruppen. 

AUF och Gishru samlade tillsammans in 3500 dollar för datorutrusning till i Khoyadas huvudkvarter för studenter från olika delar av landet  som övernattar där för studier. AUF besökte även assyriska skolan Akkad i Nuhadra där man deltog på olika lektioner och delade ut lekutrustning och andra presenter.

Assyriska FF har även ett nytt farmalag nu i Alqosh i Nineveslätten, nämligen Lamassu FC, ett fotbollslag grundat av Khoyada. De mottog gladligen kläder och fotbollsutrustning för ett komplett fotbollslag.

Deltagarna fick känna på deras landsmäns vardagliga liv och fick en inblick i och förståelse för situationen assyrierna i Assyrien befinner sig i. Gruppen hade även möjlighet att träffa några politiker från lokal och centralregeringen. 

– Vi har etablerat en mycket god relation med de olika organisationerna, såväl i Assyrien som diasporan, förklarar Ashur. 

En worksshop på initiativ av Gishru hölls med de olika assyriska ungdomsorganisationerna från hela världen för att gemensamt diskutera olika projekt man kan utveckla med fokus på Nineveprovinsen.

Redan nu till sommaren planerar det Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige att göra en liknande resa.  AUF och Khoyada är med och planerar i samråd med Assyriska Kvinnoförbundet i Irak.

– Vår vision är att det blir ännu fler deltagare till nästa Akituresa. Alla är välkomna. Det är en magisk upplevelse som varje assyrier i Sverige bara måste få uppleva, säger Ashur Minas.