Förberedelserna startade redan ett halvår innan. Möten, papper och scheman avlöste varandra. Assyrien kulturcenter var fast beslutet att anordna ett riktigt bra firande för man har ju trots allt en hel del att fira. Under tio år har man lyckats förverkliga många saker och många fina priser har man fått att hänga upp i föreningens lokaler.

Naturligtvis skulle föreningens egna lokaler vara för små för det stora firande man ville ha. Därför togs beslutet tidigt att förlägga hela firandet till Folkets hus i Hallunda som ligger någon minut från AKC. Där samlades engagerade medlemmar tidigt på morgonen den 26 maj för att ordna scenen, barnhörnan, filmvisningen, bokbord och mycket mer.

Runt klockan ett började människorna trilla in och ta sina platser i den stora salen. Efter ett kort tal av nuvarande ordföranden Afram Yakoub och förre ordföranden Aziz Poli började firandet med tal och olika uppträdanden.

Firandet ordnades i form av ett öppet hus, där besökarna kunde komma och gå hur de ville. Det visade sig fungera utmärkt för nya människor kom ständigt och andra tackade för sig efter ett tag. Så fortsatte firandet ända fram till nio tiden på kvällen.

Flera olika assyriska danser visades upp av ungdomarna under ledning av Nahrin Hawsho, teaterpjäserna som regisserades av Habib Barsoum och Simon Poli,  fick publiken att brista ut i skratt. Dikter av Aziz Hawsho, Habib Barsoum, Yousef Afrim Touma, Siduri Poli, Ramtha Barsoum skänkte sin värme till dagen. Artisterna Mousa Elias, Abboud Zazi, Alexandra Mousa och Ninib Abdulahad Lahdo sjöng och publiken klappade. Vi får inte glömma att nämna ungdomarna från AKC som spelade som en grupp i olika instrument som de lärt sig i föreningens musikskola. Barnen lekte i lekhörnan och sprang då och då till matserveringen för att ta en bit mat eller en läsk.

Presenter och gratulationer mottogs, assyriska böcker såldes och assyrisk konst av konstnären Afram Azri beskådades. En underbar harmonisk stämning präglade dagen som erbjud något för barnen, ungdomarna och föräldrarna. Det fanns något för alla.

Ett stort tack till Dita Kleman som var huvudansvarig för planeringen och genomförandet av firandet. Ett stort tack till alla medlemmar som hjälpte till och ett stort tack till alla medlemmar och besökare som firade med oss i Folkets hus i Hallunda den där fina maj dagen.