Det är av yttersta vikt att Sverige och EU reagerar på den turkiska offensiven i norra Irak. Särskilt oroande är att Turkiet återigen söker militära lösningar och inte diplomatiska, när det gäller konflikter med utsatta minoritetsgrupper i och utanför sina gränser. Detta skriver KD i ett pressmeddelande idag.

– Ska Turkiet fortsätta sina förhandlingar om EU-medlemskap är det av yttersta vikt att man visar prov på återhållsamhet och diplomati, säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i utrikesutskottet, i en kommentar till Turkiets militära intervention i norra Irak, som intensifierats de senaste dagarna.

Situationen vid gränsen mellan Turkiet och Irak blir allt allvarligare och den militära upptrappning som nu sker är ytterst allvarlig då det riskerar destabilisera hela området ytterligare, med en humanitär katastrof som följd. Sker inte detta bör EU frysa medlemsförhandlingarna för att sätta ökad press på landet, skriver Gustafsson.

Det är av yttersta vikt att situationen löses med fredliga medel och diplomati. Om de turkiska EU-medlemskapsförhandlingarna i framtiden leder till medlemskap kommer EU:s gräns att flyttas och placeras vid gränsen till Irak, Iran och Syrien. Därför är det viktigt att denna i framtiden europeiska region stabiliseras och demokratiseras, skriver Gustafsson vidare.

– Det råder idag en mycket politiskt känslig situation i Irak och ytterligare konflikter i den lugnare delen av norra Irak skulle utan tvekan förvärra situationen ytterligare. Värnar Turkiet sin relation till USA och Europa måste man visa att man kan lösa situationen fredligt, då EU:s vikigaste mål är att arbeta för fred och frihet och frånvaro av kris och krig. Därför måste Turkiet nu beakta EU:s mål och lösa sina konflikter med diplomati, avslutar Gustafsson.