När man startar ett nytt företag är det ofta en djungel av papper som behöver fyllas i. På skattekontoret i Södertälje kan man få hjälp med att bland annat fylla i en preliminär självdeklaration av en skattehanläggare som talar assyriska.

Att det är en djup ekonomisk kris i världen har nog inte undgått någon, och särskilt inte för den som är företagare. Räkningar ska fortfarande betalas samtidigt som kunderna börjar lysa med sin frånvaro. Men istället för att misströsta finns det åtgärder att ta till för att få den egna verksamheten åtminstone någorlunda under kontroll. Börja hos Skatteverket!

”Många företagare betalar i dagsläget alldeles för mycket preliminär skatt. Det beror på att de i sin preliminära självdeklaration tidigare har lämnat en för optimistisk prognos avseende resultatet i deras näringsverksamhet”, säger Kima Isskandar som jobbar på skattekontoret i Södertälje.

Debitering av preliminär skatt ska grunda sig på de uppgifter som företagaren själv lämnat om det beräknade resultatet i dennes näringsverksamhet. Om det under verksamhetsåret sedan visar sig att resultatet inte kommer att bli som beräknat, behöver en justering göras genom att man skickar in en ny preliminär självdeklaration. Isskandar och hennes kollegor på skattekontorets nyföretagarsektion jobbar dagligen med att, bland annat, informera nystartade företag.

”Vi upplever att det finns ett behov av information hos många företagare och uppmuntrar dem till att ta kontakt med Skatteverket för att boka ett kostnadsfritt personligt möte med någon skattehandläggare. Vid ett sådant möte kan företagaren ställa frågor och få information som är särskilt relevant för dennes näringsverksamhet. Dessutom har vi skattehandläggare som talar arabiska och assyriska.”, avslutar Isskandar.

För att boka ett personligt möte kan man ringa skattekontoret i Södertälje på telefonnummer 010-574 3145.