Tisdagen den 18 april 2006 kl. 16.00 besökte finansministern Pär Nuder Assyrien Kulturcenter i Botkyrka. Besöket som varade i cirka en timme var intressant av många orsaker.

Beskedet från Socialdemokraterna i Botkyrka om att finans- ministern skulle besöka AKC kom ganska sent i förra veckan. Det gällde att hinna informera medlemmarna om besöket och att locka så många som möjligt. Eftersom besöket skulle ske på en vardag klockan 16.00 skulle det för många vara svårt att hinna komma ifrån sina jobb. Trots det var det ett 40-tal medlemmar närvarande. Vad som var glädjande var antalet ungdomar som var närvarande.

Den välbevakade ministern anlände till lokalen 25 minuter sent då han hade fastnat i en presskonferens innan. Yilmaz Kerimo som också gästade AKC hedrades genom att få sitta bredvid finansministern och vara värd åt honom. Å föreningens vägnar hälsade Yilmaz Kerimo Pär Nuder välkommen till AKC och överlämnade ordet till honom som började informera om budgetpropositionen för nästa år och den positiva bilden av Sveriges ekonomi i allmänhet.

Efter en halvtimmes information fick man ställa frågor. De frågor som ställdes handlade mest om assyriernas utsatta situation. Sveriges bistånd till Irak och assyrierna där, pengar till forskning av folkmordet på assyrier, vikten av att assyrierna får en frizon i Irak, ekonomiska stödet till föreningar var några av de viktiga frågor som ministern fick besvara. Därefter tackade ministern för sig och beklagade över att han måste iväg till nästa plats i Botkyrka.

AKC ordförande Aziz Poli och Yildiz Kerimo från styrelsen överlämnade blommor, föreningens verksamhetsrapport för senaste två åren samt Gabriella Yonans ”Den glömda förintelsen” boken som present till ministern. Han tackade AKC för gästvänligheten och tog emot presenterna. Det är AKC:s förhoppning att ministerns besök förblir en fördel för vårt folk.