Alltför länge har vi vuxna svikit den uppväxande generationen genom att blunda för det tilltagande våldet i Södertälje. Det är svårt att ta till sig bilden av en nedbrunnen skola, ett nedbrunnet folkhem – Assyriska Kulturhuset. Det är svårt att hålla tillbaka upprördhet. Uppgivenhet. Sorg. Nu får det vara nog!

Vi kan inte längre stillatigande åse det alltmer tilltagande våldet i samhället. De svarta rubrikerna om vår hemstad tycks aldrig ta slut. Med anledning av senaste tidens bränder, senast av Assyriska kulturhuset natten till i måndags, finns det krafter som vill utnyttja dessa, för oss mycket tragiska händelser till att skapa oro och splittring i Södertälje.

I ett civiliserat samhälle får inte destruktiva krafter ta överhanden. Därför inbjuder Assyriska föreningen alla som vill STÅ UPP FÖR SÖDERTÄLJE till en manifestation mot våldet och för en trygg och stolt stad.

Alltför länge har vi vuxna svikit den uppväxande generationen genom att blunda för det tilltagande våldet i samhället. Det är svårt att ta till sig bilden av en nedbrunnen skola, ett nedbrunnet folkhem – Assyriska Kulturhuset. Det är svårt att hålla tillbaka upprördhet. Uppgivenhet. Sorg.

Vi är många som vuxit upp i föreningen som ett andra hem här har vi delat många glädje- och sorgestunder. Vi har barn och ungdomar som spenderar en hel del tid i den trygga och identitetsstärkande tillvaron som Assyriska föreningen innebär. Därför är det här en händelse som skakar om många enskildas och familjers tillvaro.

Det är lätt att känna sig liten när något sådant här händer. Och det är lätt att känna att det jag gör inte spelar någon roll. Hur skulle jag, som enskild liten människa, kunna stoppa våldet och förstörelsen i Södertälje?

Tanken, att vad vi gör inte spelar någon roll, är farlig. Den riskerar att göra oss till passiva åskådare. Som tittar på. Och tiger. Martin Luther King sa de kloka orden att den största tragedin inte är de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad. Hans poäng är tydlig. Tillsammans har vi ett ansvar. Tillsammans kan vi förändra samhället. Vi fattar varje dag en mängd beslut. Små beslut. Stora beslut. Vanliga och ovanliga beslut. Och det du och det jag gör är viktigt. Mycket viktigt.

Vi vill tro att det finns ett stort engagemang i vår kommun för att bekämpa den negativa utvecklingen och visa på allt det positiva med vår stad. Många gör ett mycket bra arbete – men det räcker inte – vi behöver samla oss. Vi bör använda den kompetens som finns i vår kommun till att ta ett samlat grepp nu. Därför föreslår vi att kommunen inbjuder företrädare från kyrkor, idrotts- och kulturföreningar, socialförvaltning, skola, polis, rättsväsende, näringsliv och massmedia m.fl. till att ta fram en handlingsplan för att förhindra den uppåtgående våldsspiralen i vår kommun. Det vi beslutar i handlingsplanen måste också förverkligas. Tomma ord har vi varken tid eller råd med.

Med hänvisning till ovanstående vill Assyriska föreningen föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får i uppdrag att inbjuda ovan uppräknade företrädare m.fl. till att forma ett handlingsprogram mot våldet och för en positiv utveckling av Södertälje.

Vi kan aldrig acceptera att rädsla och oro sprids som en konsekvens av våldet i samhället. Än mindre kan vi acceptera att en brand av hemvisten för tusentals assyriska föreningsmedlemmar ska användas för att splittra och sprida negativa rubriker om Södertälje.

Därför samlar vi folk till en stor manifestation för ett integrerat och tryggt samhälle på söndag den 4 oktober klockan 13.00 på Politikertorget i Södertälje.

Därefter är alla välkomna att se fotbollsmatchen mellan Assyriska FF och Väsby United, kl 16.00, på Södertälje Fotbollsarena, där aktiviteterna fortsätter. Det är fri entré för alla.

Vi uppmanar alla att komma och visa sitt stöd för en tryggare och stoltare Södertälje.

Assyriska Föreningen i Södertälje