Hujådå uppmärksammar det faktum att assyriska kvinnor idag leder flera framgångsrika assyriska organisationer.

Det är den internationella kvinnodagen, en dag för att uppmärksamma kvinnans rättigheter.

Den assyriska rörelsen har traditionellt varit dominerad av män och det är få kvinnor i den moderna assyriska historien som har haft ledande positioner, men en förändring till det bättre kan skönjas på senare år.

Antalet kvinnor som etablerar eller leder assyriska organisationer ökar stadigt, som Hujådås sammanställning nedan visar:

Assyrian Confederation of Europe leds av Marta Youeel Eshoo från Sverige, som i sin tur tog över efter Attiya Gamri från Nederländerna.

Assyriska Riksförbundet i Sverige leds av Kara Hermez, den tredje kvinnliga förbundsordföranden under förbundets 40-åriga historia.

Assyriska Riksförbundet i Nederländerna leds av unga Larissa Albazi och Assyriska Riksförbundet i Frankrike leds av Mariam Qasrani.

I USA leds den framgångsrika organisationen Assyrian Policy Institute av Reine Hanna.

En rad andra mindre initiativ och organisationer leds av assyriska kvinnor, såsom Assyrian Circles, Assyria’s Literary Circle, Centre for Canadian Assyrian Relations, Etuti Institute, Assyrian Arts Institute med flera.