Den svåra situationen för assyrier och andra kristna grupper i Mellanöstern går inte att ta miste på. Kristna riskerar på sikt att utrotas från området men ändå lyser media med sin frånvaro när det gäller rapporteringar om detta skriver den före detta riksdagsledamoten Margareta Wiklund i en debattartikel i tidningen Dagen.

Sedan en längre tid tillbaka så har Wiklund arbetat engagerat för den assyriska folkgruppen, framförallt genom Svenska Kommittén för Assyrier, en ideell organisation som hon är ordförande i. Hennes beskrivning av medierapporteringen om assyriernas situation i Mellanöstern är nedslående.

– I bästa fall kan man se en liten notis om nerbrända kyrkor, mördade präster och andra kristna i Irak, Turkiet och Egypten, skriver Wiklund i sin debattartikel. Hon konstaterar också att media kan rapportera om återsändandet av flyktingar men att  de svåra förhållanden avseende exempelvis försörjning som väntar de som skickas hem från Sverige till Irak sällan eller aldrig nämns.

Både Turkiet och Irak är exempel där assyrier bestjäls och förföljs med risk för sina liv menar Wiklund. Hon förkastar motiveringen att det är lugnt och stabilt i området vid hemsändandet av flyktingar som något som inte stämmer överens med verkligheten på plats. Sverige ska dock inte ensamt behöva ta emot alla flyktingar utan lösningen menar Wiklund är ett bättre samarbete inom EU för en jämnare kvotfördelning mellan länderna.

Wiklund framhåller också att det är dags för Turkiet att erkänna folkmordet Seyfo på assyrier, armenier och pontiska greker när landet nu tycks vilja föra dialog med Armenien och göra upp sin historia med kurderna. Även assyrierna, som är en del av landets urbefolkning, borde vara en del i detta enligt Wiklund. För assyrierna i Irak så betonar Wiklund att deras önskan är en egen region skyddad av FN så att de kan leva ett normalt liv.