Studerandeföreningen ”Bethnahrin en Upsaliensis” har åtagit sig att delta i en av Uppsala stads största folkfester, nämligen Forsränningen. Evemanget brukar locka upp emot 40.000 åskådare, därför passar föreningen på att uppmärksamma folkmordet – Seyfo – på assyrier i Turkiet 1915.

Under det första världskriget, rättare sagt under åren 1914-1915, utförde den turkiska regimen en systematisk utrensning mot Turkiets kristna minoriteter, närmare bestämt assyrier, armenier och greker. Över en miljon armenier, en halv miljon assyrier (också kallade syrianer och kaldéer) och hundratusentals pontic-greker mördades under den turkiska regimens beskyddande vingar.
Men medan det armeniska folkmordet är vida känt har det samtida assyriska folkmordet, det som i folkmun kallas ”Seyfo”, Svärdets år, inte fått ett erkännande.

På senare tid har det assyriska folkmordet uppmärksammats allt mer bland Europas politiker. I både Sveriges riksdag och det europeiska parlamentet har det assyriska folkmordet diskuterats och förhoppningen är att det inom en snar framtid skall komma ett erkännande.

I ljuset av dessa händelser vill den assyriska studentföreningen i Uppsala, Bethnahrin en Upsaliensis Förening, BUF, uppmärksamma det assyriska folkmordet genom att ställa upp med en flotte i årets upplaga av forsränningen. Forsränningen är ett stort studentjippo i Uppsala som går av stapeln måndagen den 30 april. Cirka 80 flottar skall ränna ner genom fyrisån och uppemot 40.000 människor väntas komma från hela landet för att uppleva årets upplaga av forsränningen. BUFs flotte, som är döpt till Nebuchadnezzar efter en gammal assyrisk kung, kommer att vara försedd med flaggor och banderoller med uppmaningen att erkänna folkmordet på assyrier 1915.