På onsdag invigs en världsunik utställning i Södertälje om folkmorden 1915. Efter flera månaders förberedelser har kommunen i samarbete med bland annat Assyriska riksförbundet utformat en gripande berättelse om Seyfo med anledning av 100-årsminnet.

I Södertälje bor många som är personligen berörda av det osmanska folkmordet på assyrier. Det har kommunen insett och har i samarbete med bland annat Assyriska riksförbundet förberett olika aktiviteter i år. Nu på onsdag, 15 april, invigs en utställning i stadshuset i Södertälje som med kommunens ord har som syfte ”att på ett värdigt sätt öka kunskapen om de historiska händelserna”. Utställningen är världsunik och specialframtagen för kommunens officiella högtidlighållande av folkmordets minne.

Den invigs av kommunstyrelsens ordförande Boel Godner kl. 18.00. Därefter talar den turkiske förläggaren Ragip Zarakolu. Sedan hålls korta föreläsningar av Sveriges ledande experter på folkmordet: Maria Karlsson, Vahagn Avedian, Göran Gunner, David Gaunt och Svante Lundgren. Det blir också ett panelsamtal mellan föreläsarna och omväxlande musikprogram med framträdande av bland annat assyriska kören.

Det här är ett unikt tillfälle att se en fin utställning och dessutom på en och samma gång få lyssna på flera insatta forskare. För att delta krävs förhandsanmälan. Den kan göras här. Observera att anmälningstiden har förlängts så man hinner ännu med.