Flera hundra personer samlades i Södertälje under söndagen för att hedra Ninos Ahos minne. Ceremonier har hållits och planeras på många andra platser runtom i världen.

Flera hundra personer samlades i Assyriska kulturföreningen i Södertälje under söndagen för att hedra den bortgångne Ninos Aho. Programmet, som arrangerades av Assyriska Demokratiska Organisationen, Seyfocenter, Assyrian Universal Alliance och Assyriska Riksförbundet, innehöll tal, sånger skrivna av Aho och videoklipp från hans olika framträdanden. Den stundtals känslomässiga ceremonin lämnade många med tårar och känslan av att assyrierna förlorat en storartad och mycket älskad son. Dagens kanske mest känslofyllda tal hölls av den assyrisk ortodoxe biskopen Abdulahad Gallo Shabo: ”Kvällarna med Ninos kommer ingen att glömma, om man hade tänkt gå hem vid tolv så stannade man kvar till 3-4 på morgonen, han var en underbar och social person som aldrig ville bråka eller träta med någon”, berättade biskopen. 

I Göteborg hölls samtidigt en liknande ceremoni för Ninos Aho i den fullsatta Assyriska föreningen i Västra Frölunda. Runtom i världen har flera liknande arrangemang genomförts eller planeras att genomföras. Bland dessa kan nämnas USA, Australien, Assyrien, Tyskland och Belgien. Ahos begravning i Kalifornien den 19 juli var enligt uppgifter till hujada.com värdig och högtidlig. En video från begravningen kommer att göras tillgänglig inom kort på ninosaho.com. 

Aho var för många känd som en duktig poet och låtskrivare. Bland de kända låtar som bär hans namn är Zabne u dore och Saro marli. I PDF-filen nedan kan man ta del av hans diktsamling från 2007.