Den 24 april 2010 var det 95 år sedan ett officiellt beslut togs om ett folkmord i det osmanska riket under första världskriget. Flera hundra personer från de berörda folkslagen assyrier, armenier och pontiska greker valde under lördagen att hedra folmordets offer i en gemensam manifestationen i Stockholm.

Sedan flera år tillbaka har assyrier, armenier och pontier haft ett samarbete i folkmordsfrågan och bakom folkmordsmanifestationen låg Assyriska Riksförbundet i Sverige, armeniska riksförbundet och den pontiska föreningen Evxinos Pontos.

Trots konkurrens från en skinande vårsol hade uppemot 400 personer sökt sig in till centrala Stockholm och Sergels torg för minnesmanifestationen. Många politiker som genom åren engagerat sig i folkmordsfrågan på riksdagsnivå fanns på plats.

Murad Artin (v) var med och skrev den första folkmordsmotionen som behandlades i riksdagens kammare. I sitt tal manade han till samarbete mellan folkslagen och pekade också på den allt större skara turkiska intellektuella som numera vill erkänna folkmordet. 

– Vi måste stötta de demokratiska krafter i Turkiet som vill göra upp med sin historia, sa Artin. 

Han fick medhåll från riksdagsledamoten Gulan Avci (fp) som menade att ett erkännande, både från Sverige och Turkiet, gynnar alla parter i den försoningsprocess som vi har framför oss. Hon var också tydlig med att vi inte får glömma bort de som mördades innan år 1915 bara för att folkmordet ibland benämns som Folkmordet 1915. 

Många talare visade också öppet sin besvikelse över hur regeringen hanterat folkmordsfrågan och riksdagsbeslutet. Hårdast i sin kritik var kanske riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo (s).

– Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt måste sluta leka advokater åt Turkiet och inse sanningen. Min uppmaning till den borgerliga regeringen är; Erkänn folkmordet nu! sa Kerimo.

Både Grekland och Armenien kritiserades också för att de, som i synnerhet måste anses vara berörda av folkmordet, ännu inte har erkänt folkmordet på assyrierna. 

Trots att 95 år nu har gått sedan det officiella beslutet togs att utrota det osmanska rikets kristna befolkning så är folkmordet på assyrier, armenier och pontiska greker ännu inte bortglömt. Och det finns heller inget som tyder på att det skulle falla i glömska.  

Artikeln uppdaterades 2010-04-27