I Turkiet var det länge förbjudet att undervisa på andra språk än turkiska. Nu har lagen ändrats, och ett nystartat universitet kan börja lära ut syriska, kurdiska och arabiska.

Armenier, assyrier/syrianer och kurder är några av de minoriteter som utgör en stor del av befolkningen i dagens Turkiet. Ändå har landets grundlag länge förbjudit att dessa grupper får undervisning på sina egna språk. Endast turkiskan har varit tillåten. Men landet befinner sig nu vid ett vägskäl, där strävan efter EU-medlemskap har banat väg för en rad reformer. En av dessa är att tillåta undervisning på minoriteternas språk.

När Serdar Baci Omay, rektor vid det nystartade universitetet i Mardin i sydöstra Turkiet, för första gången föreslog kurser på minoriteternas språk reagerade många negativt.

– Det är många turkiska extremister som inte gillar det här initiativet. De vill att turkiskan ska fortsätta att vara det enda tillåtna språket. För tio år sedan hade det varit omöjligt att undervisa på andra språk. Jag hade direkt blivit tagen för landsförrädare, säger han.

Ovanstående text är ett sammandrag av en artikel som publicerats i pappersupplagan av Språktidningen nr 3/2011. Du kan beställa lösnummer av tidningen här.

Linda Asmar